Правна кантора Даскалов предлага абонаментно правно обслужване.

УСЛУГАТА ДАВА СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

1. При разрешаване на всеки отделен казус получавате индивидуален подход, максимално съобразен със спецификата на дейността.
2. Можете да разчитате на непрекъсната правна помощ и срещи без предварителна уговорка.
3. При необходимост посещения за участие в срещи и консултации във Ваш офис.
4. Можете да ползвате услуги в основните области на правото, които са свързани с дейността на търговските предприятия и нестопанските организации:
- трудово и осигурително право
- договори
- административно право
- търговско право и търговска несъстоятелност
- обезпечителни и охранителни производства
- съдебно изпълнение
- процесуално представителство пред всички съдебни и арбитражни инстанции

Предимства при ползване на абонаментно правно обслужване

Получавте не просто отговор на отделен въпрос, а решение за постигане на желания резултат.
Хонорарите за процесуално представителство се определя съобразно Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.
Справките за висящи съдебни производства и даване на становища по тях е включено в цената на месечната абонаментна вноска.

Абонаментни такси

Конкретният размер на абонаментната такса за всеки отделен клиент се определя след обсъждане на необходимата правна помощ и спецификата на дейността.