Правна Кантора „Даскалов“ е основана през 2002 г.
 
Наши клиенти са търговски дружества, образователни и финансови институции, синдикални организации и фондации, но също така и частни лица.
 
Защо да изберете нас? Защото имаме опит и експертни познания в сферите на:
 
ТРУДОВО ПРАВО, ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
 
Разполагаме с авторски продукт в областта на трудовото право, който пести време и средства на всеки работодател. Експертният „МОДУЛ ПЕРСОНАЛ-от назначението до уволнението“ съдържа цялостна документация, необходима за отношенията с работници и служители, и предоставя възможност за оптимизиране на средствата за заплати и обезщетения.
 
 
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ДОГОВОРИ 
 
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 
-изработване и внедряване на правила за защита на лични данни, структуриране на регистри;
-документация за отчетност при обработване на лични данни;
-длъжностно лице по защита на лични данни(Data Protection Officer);
-назначаване на представител за юридически лица, базирани извън Европейски Съюз;
 
СЪДЕЙСТВАМЕ:
 
*на ИНВЕСТИТОРИ и РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧУЖДИ СТРАНИ 
-уреждане на трудови и граждански правоотношения с работници/служители от Република България;
-пълно обслужване за спазване на законови изисквания към административни и данъчни органи в Република България;
 
*в отношенията с ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - административно право и лобизъм;
 
*при защита на АВТОРСКИ ПРАВА;
 
*НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;
 
*СЕМЕЙНИТЕ И НАСЛЕДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ;
 
*ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - събиране на вземания;
 
*Представителство пред СЪД, АРБИТРАЖ и АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ.
 
За да отговори на изискванията на своите клиенти ПКД работи в сътрудничество с утвърдени консултанти и експерти от специализирани институции, университетски преподаватели и автори в издания с правна тематика.