В настоящия раздел предстои публикуването на актуални коментари за трудовите правоотношения с персонала. Те могат да бъдат полезни за всеки специалист или мениджър, който се занимава със подбор на персонал,сключване, изменение или прекратяване на трудови договори, взаимоотношения с контролни органи и др.

Освен това от коментарите можете да черпите идеи за оптимизация на трудовия процес, което да пести много средства, които са предназначени за заплащането на труда.

И нещо по-важно – да мотивирате работниците и служителите, което да донесе и по-високи финансови резултати.