В този раздел можете да видите какви са предстоящите СЕМИНАРИ, организирани от Правна Кантора Даскалов, както и други събития, които представляват интерес за управление на персонала, фирмена сигурност, водене на фирмена документация, уреждане на отношения с търговски партньори и др.