Според последната статистика 36% от работодателите са против административното определяне на минимална работна заплата. Но това според мен говори добре за развитието на българския трудов пазар. Защото останалите две трети знаят как да отстояват пазарни позиции  като предлагат качествени продукти или услуги, а не да оцеляват единствено с ниски цени, но за сметка на ниско заплатена и разбира се не особено квалифицирана работна сила.

Само че намирането или създаването на квалифицирани служители е нелека задача. Затова и последните промени в КТ дават една допълнителна възможност за обучение на собствени кадри.

С последните промени в КТ – обнародвани в бр. 61 на ДВ, бяха регламентирани така наречените трудови договори за „дуално обучение“, т.е. обучение чрез работа. Тази самостоятелна форма на стажантски даговори е уредена с новите текстове в разпоредбите на чл.230 – 232 КТ.

Специфични разлики – в сравнение със стажантските договори са ,че при дуалното обучение трудовите договори могат да бъдат и със срок на действие, различен от нормативно определения за стажантските договори, а самото обучение е организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. С тези и други специфики във връзка с обучението следва да бъдат съобразени и сключваните договори от страна на работодателя.

ЗА  АБОНАТИТЕ НА ПРАВНА КАНТОРА „ДАСКАЛОВ“ Е ПОДГОТВЕНА ПРОЦЕДУРА И БЛАНКОВИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА  „ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ“.