КАК СЕ ОФОРМЯТ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВИЯТ ОТПУСК ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ 2- ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ(чл. 164 Б от КТ)

Настоящият кратък коментар е за тези, които нямат време да четат дълги статии в специализирани справочници. Също и за тези, (…)


ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА

На 15 януари на интернет страницата на МТСП бе представен проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на (…)