СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПОД 1 ГОДИНА – ЗАКОНОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ

var addthis_config = {„data_track_clickback“:true,“ui_atversion“:300,“ignore_server_config“:true}; var addthis_share = {}; var addthis_product = „wpp-5.3.5″; var wp_product_version = „wpp-5.3.5″; var wp_blog_version = „3.2.1″; (…)


КАК ДА ПОСТЪПИМ, КОГАТО УВЕДОМЛЕНИЕТО ДО НАП ПО ЧЛ.62, АЛ.5 КТ НЕ Е ИЗПРАТЕНО В СРОК


КАК БЕЗРАБОТНИТЕ В ГЕРМАНИЯ ВМЕСТО РАБОТА ПРЕДПОЧИТАТ ЛУКС НА ИЗГОДНА ЦЕНА

По данни на Федералната служба по заетостта в Германия, безработните, които се издържат единствено от социални помощи(така нареченият социален пакет (…)