ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ-ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ИЛИ НОВ БИЗНЕС ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Според последната статистика 36% от работодателите са против административното определяне на минимална работна заплата. Но това според мен говори добре (…)


„БЕЗСРОЧЕН“ НЕПЛАТЕН ОТПУСК – ЗАПЛАХА ЗА ФИРМАТА


ИСТИНАТА ЗА КТБ – СПОРЕД ОФИЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА БНБ

За улеснение на корпоративните си клиенти Правна Кантора „Даскалов“ публикува официалният доклад на квесторите за състоянието на КТБ.   Доклад (…)