Търговската камара на Австрия подпомага въвеждане на дуалното обучение в България, като Търговското представителство към посолството на Австрия в София реализира пилотния проект „Дуално обучение в България”. Той официално стартира през септември. 

В рамките на проекта 26 ученици от Националната финансово-стопанска гимназия в гр. София ще се обучават по дуалната система по професия „Икономист“, специалност „Търговия“. Проектът се подкрепя от членовете на Сдружението за модерна търговия „Билла България”, „дм България”, „Кауфланд България”, „Лидл България” и „Метро Кеш & Кери България”. 

Курсът на обучение е 5-годишен, като през първите три години учениците ще получат задълбочена теоретична подготовка.
Реалното практическо обучение ще бъде в 11-и и 12-и клас. Тогава учениците ще имат практическо обучение(т.е. ще работят) 2 дни седмично в 11-ти клас и 3 дни седмично в 12-ти клас в магазините на компаниите партньори по проекта. Те ще получават и възнаграждение по трудов договор, което по закон е минимум 90% от минималната работна заплата. 

*В отделен материал(за абонатите на Правна кантора „ДАСКАЛОВ“) е представено оформянето на правоотношенията – с държавните институци и служителите.