Инспекция по труда е започнала масирани проверки на земеделски производители още преди да са изтекли и 20 дни от влизане в сила на промените в КТ, с които бяха регламентирани еднодневни трудови договори – за сезонно заетите в земеделското производство.

Проверките са насочени към работодатели, които не са проявили интерес към новият вид трудов договор. Инспекция по труда не пропуска обаче и онези работодатели в земеделието, които са регистрирали сключването на еднодневни договори, но обработваната от тях площ изисква наемането на по-голям брой работници.

От ГИТ признават, че за целта на проверките се използва информация за регистрираните производители от земеделското министерство – относно нахождението на земеделските производители, площта на обработваемите земи, количеството продукция и др.

Предвид сроковете от началото на проверките те са били планирани още преди да влязат в сила(на 17 юли 2015 г.) промените в Кодекса на труда, с които бяха въведените този вид трудови договори.

Каква е косвената цел на приложение на еднодневни трудови оговори

Като се има предвид към кого е насочена кампанията и кои са заинтересованите институции не може да бъде скрито, че крайната цел е устоновяване действителния брой на лицата, които получават социални плащания и едновременно с това имат доходи от трудова дейност.