От Министерство на финансите имат намерение тихомълком да въведат скандалният данък „уикенд“.
Тъй като министърът на финансите Горанов не успя да наложи предложението си по законов ред- след одобрение на Народното събрание, е решил да го направи по втория начин – чрез промени в правилника на МФ.

Накратко идеята на министъра е всички фирми да бъдат длъжни да връщат част от ДДС за служебните си стоки и услуги, в случай че собствениците или работниците ги ползват и за лични нужди.
Нещо повече, за разлика от първоначалния вариант на МФ, който предвиждаше данъкът да се налага само при вещи с цена над 700 лв. , сега таван за данък „уикенд“ не е предвиден.

Проектът за Правилник за прилагане на закона за ДДС е публикуван за обществено обсъждане на 15 декември, като срокът за забележки приключва на 29 декември – два дни преди Нова Година.
Няма съмнение, че замисълът е обсъждането на практика да не се състои заради предстоящите Коледни и Новогодишните празници.

Проектопостановлението предвижда, че от февруари фирмите ще трябва да прилагат нови образци на документите, в които се отчитат продажбите и покупките, при които е платен и възстановен ДДС.
В дневника за продажби, както и в ежемесечните справки декларации за дължим ДДС се въвеждат специални графи, в които фирмите ще трябва да вписват данъка, който са начислили за лично ползване на вещи. Първият месец, в който ще се случи това, ще бъде февруари, защото за декември важат досегашните формуляри.

Така на практика Законът за ДДС и правилникът за прилагането му водят до начисляване на данъка за всички фирмени покупки, независимо от вида и стойността им.