Въведеният данък „уикенд“ за фирмите, при който с ДДС ще се облагат частично вещи фирмена собственост, ако се ползват и за лични нужди, води и до това, че служителите ще дължат допълнителен  данък общ доход и осигуровки.

Такива са последиците след като Министерството на финансите публикува  проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.

Текстовете за облагане с ДДС на личното ползване съществуват и в сега действащия закон. Но досега данъчната администрация е следила само за стоки и услуги фирмена собственост, които се ползват за лични нужди изцяло. Новият момент в ДДС законодателството е именно пропорционалното разделяне на ползването  - каква част е по работа, а каква – за лични нужди.

Кои са аргументите, че новият данък ще доведе до значителни затруднения и разходи:

Първо: Всички компании трябва да поемат допълнителен разход по актуализацията на счетоводния си софтуер, във връзка с новия формат на Справка-декларация по ЗДДС и дневник продажби, независимо от това дали ще плащат данък “уикенд“ или не.

Второ: Безспорно ресурсът по следенето и отчитането на така нареченото „пропорционално ползване“ ще е доста сериозен, а процесът – трудоемък.

Трето: Самите преценки по изчисленията ще са много субективни, което ще породи данъчен риск за коректните данъкоплатци, тъй като сумите посочени от тях за  данък “уикенд“ ще могат лесно да бъдат оспорени от данъчната администрация при проверки и ревизии.

Изчисленията показват, че често  данък „уикенд“ плюс последващи данъци и осигуровки върху сумите, пресметнати за пропорционалното лично ползване, могат общо да нахвърлят ползвания данъчен кредит за фирмени нужди.  Тогава е възможно част от компаниите да се откажат да изискват фактури от контрагентите си, което би увеличило сивата икономика.

Към настоящият момент от Министерство на финансите не дават знак, че ще преосмислят позицията си.