Тези, които получават доходи от извънтрудова дейност, трябва да решат до края на септември дали да им бъде удържан авансово данък върху тези суми за последното тримесечие на годината.
Според данни на НАП промяната засяга близо 130 000 души.
Ако данъкоплатците не декларират изрично желание данъкът да бъде своевременно прихващан, каквато е практиката през останалите месеци на годината, ще трябва да изплатят накуп дължимата за последните 3 месеца на годината сума през данъчна кампания 2016 г.
През 2015 г. българите с извънтрудови доходи имат право да преценят сами дали получените суми за последните 3 месеца на годината да бъдат авансово обложени с данък, или не. През 2014 г. право на избор нямаше и авансов данък за последното тримесечие при този вид доходи не се удържаше.
Мотивите за промяната са, че 130 000 данъкоплатци бяха принудени да довнасят данък накуп – до края на април, а данъчната администрация се сблъска с проблеми при събирането, характерни за периода преди въвеждането на плоския данък.
Хората, които предпочитат данъкът за последното четиримесечие на годината да им бъде удържан авансово, трябва да заявят това писмено пред работодателя. Няма официална бланка за този тип заявления и декларацията може да е в свободен стил. Допустимо е и изготвянето на общи списъци с декларирано съгласие за авансово удържане на данъка.
От НАП припомниха, че този режим касае и доходите от наеми, когато наемът се плаща от фирма или самоосигуряващо се лице. В този случай авансовият данък върху дохода от наем се удържа от фирмата наемател и наемодателят трябва да декларира изрично, ако желае данъкът за последното тримесечие също да бъде прихванат авансово.
Тази особеност не касае доходите от наеми между две физически лица. При тях авансов данък през последното тримесечие не се удържа и право на избор няма.