Държавата вече ще подпомага с пари за обучение на персонала фирми, които назначат поне 30 работници, а не 50, както досега. Това предвиждат промени в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, които са подготвени от Министерството на икономиката. Освен това вече няма да се изисква обучението да бъде по тясно специализирани професии, което също разширява кръга на проектите, които могат да бъдат насърчавани с тази мярка, пише „Стандарт“.
Друга промяна в насърчаването на инвеститорите е двойно увеличаване на срока, в който те могат да ползват възстановяване на разходите за осигуровки при разкриване на работни места. Инвеститори, които разкриват производства в промишлеността и високо технологичните услуги в общини с безработица по-висока от средната за страната, вече ще ползват възстановяване разходите за осигуровки в период от 24, а не 12 месеца. Извън тези общини всички проекти ще продължат да ползват насърчителната мярка както досега – 12 месеца. Идеята е районите с висока безработица да станат по-привлекателни за инвеститорите.
Занижава се един от критериите за получаване на статута „приоритетен инвестиционен проект“. Досега се изискваше с този тип проекти да се разкриват най-малко 200 работни места. С промяната се предлага техният брой да падне до 150 работни места. Остава в сила другият критерий – проектът да е на стойност поне 50 млн. евро.
С промените в правилника за прилагане на закона се улеснява и процедурата за получаване на клас инвеститор. Този сертификат дава възможност на предприемачите да осъществят проекта си за по-кратки срокове, тъй като се съкращава времето за административното им обслужване. Когато инвеститорът подава заявление за такъв сертификат, вече ще посочва в него кои данни за дейността на компанията и реализацията на проекта могат да бъдат намерени в публичните регистри. Така той няма да е задължен да представя всякакви документи, които до момента са се изисквали от Агенцията за насърчаване на инвестициите.

Автор: сп. Икономика