За пореден път оставаме с убеждението, че в държавната администрация се „извършва“ дейност преди всичко, за да се отчете. Не се прави обаче предварителна прогноза за последиците.

Така е и с проекта за въвеждане на еднодневни трудови договори.

Еднодневните трудови договори се въвеждат само до края на 2015 г. След това ще се прави анализ доколко мярката е била ефективна и тогава ще се реши дали да се въведе този тип трудов договор и догодина и за повече дейности. Сега с еднодневен договор ще се наемат само кампанийни работници в селското стопанство – основно за прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят. Това става ясно от промените в Кодекса на труда, които бяха внесени в края на миналата седмица в парламента. В първоначалния вариант на промените липсваше ограничението до края на 2015 г.

Накратко в какво се състои предлаганата промяна:

Работата на наетите по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се признава за трудов стаж, но ще се признава за осигурителен. С един работник може да се сключват не повече от 90 трудови договора, за да не се превърне това от временна в постоянна заетост. Възнаграждението ще се плащат в края на деня на всеки служител на ръка срещу квитанция, като надницата ще е поне на минималната заплата, или около 16 лв. чисто. Преди това работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски – за здраве, пенсия и за трудова злополука и професионална болест. Няма да се дължат обаче осигуровки за общо заболяване и майчинство и за безработица. Всъщност ако безработен бъде нает на еднодневен трудов договор, няма да му се прекратяват социалните помощи или обезщетенията за безработица. Изискванията за регистрация на еднодневни трудови договори ще бъдат регламентирани допълнително в наредба.