ИА „Главна инспекция по труда“ ще проверява дали фирмите, плащат на работниците си възнаграждения, съобразени с минималната работна заплата. В инспекцията са постъпили сигнали за множество случаи, в които осигуровките на служителите продължанват да се внасят върху стария размер на минималната работна заплата, без да се отчита увеличаването ѝ от 1 юли 2015 г. – от 360 лв на 380 лв.

От Инспекция по труда издадоха и по чии сигнали са инициирани проверките. Това са точно определени синдикални организации, от които най-активна е една.

Сътрудници на Правна кантора „Даскалов“ установиха и по каква методика ще бъдат „определяни“ фирмите, за които предстои проверка. Един от елементите е на база на предоставената от НАП информация за осигурители, които за месеците август, септември и октомври 2015 г. са декларирали за някои свои работници и служители на пълен работен ден осигурителен доход под 380 лв.

Ръководителите на Инспекция по труда обещаха да следят стриктно и да наложат дисциплинарни наказания на свои служители, които не предприемат мерки за отстраняване на установено нарушение. Също така от ИТ не скриха, че са длъжни да информират и Национална агенция за приходите за случаите, в които осигурителните вноски се правят върху по-ниски суми от реално уговореното възнаграждение в трудовия договор.

Важно: От Правна кантора „Даскалов“ припомняме на осигурителите, че от 1 януари 2016 г. размерът на минималната заплата е 420 лв.

Източник: Сътрудници на Правна кантора „Даскалов“ в ИА ГИТ