Когато сте на интервю за постъпване на работа е добре да се поинтересувате за повече подробности -за естеството на самата работа, но и възможните перспективи за развитие.
Този, който води интервюто ще си създаде представа за вас дори и от въпросите, които задавате. Ето какви е подходящо да бъдат те според специалистите по човешки ресурси:

1. Какви професионални умения са нужни, за да се справям успешно на тази позиция/в тази компания?

2. Какъв тип личности са най-успешни на тази позиция?

3. Кой ще бъде прекият ми ръководител?

4. Какви са първите ми приоритети на тази позиция?

5. Какво се очаква от мен в първите няколко месеца и в дългосрочен план?

6. Има ли възможност за професионално израстване на тази позиция?

7. Имате ли някакви колебания относно моята квалификация?

8. Как се промени позицията през годините?

9. Как ще се оценява моята работа и колко често?

10. Можете ли да ми дадете пример как обичайно ще протича един мой работен ден?

11. Какво Вие лично най-много харесвате в работата за тази компания?

12. Как бихте описали фирмената култура? Какво се цени най-много у хората тук?