Временните синдици на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще спират цесии в банката на стойност 500 хиляди евро. Лазар Илиев и Росен Ангелчев са подали искова молба за обявяване на недействителни прихващания на основание чл. 59, ал. 3, във връзка с ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност. Искът е срещу юридическо лице, чието име не се разкрива заради банковата тайна. Това е записано в седмичния отчет на двамата временни синдици за периода 3-9 април 2015 г., който те са дали до Фонда за гарантиране на влоговете в банките„.

Но каква може да бъде причината за подобно публично „представяне“ на въпросния отчет, при положение, че в него фактите са „цензурирани“. Разбира се заличаването на част от данните в отчета, предоставен на медиите, би могла да се оправдае с нормативни изисквания.

Дали това е опит да се заличи ефекта от дългото протакане с отнемането на лиценза на КТБ, обвитата в мълчание дейност на квесторите, а сега и присъствие на синдици в КТБ и то след спорна промяна в закона. Но това са само догадки.

На фона на вероятни злоупотреби за милиарди(между 2 млрд. и 3,7 млрд лв.) институциите, ангажирани с надзор върху дейността на банките, показаха, че не реагират  адекватно на ситуацията.

Затова най-добре е интересуващите се да направят сами своите изводи, като погледнат отчета на синдиците. Или по-скоро тази част, която е предоставена на вниманието на всички.

За хората със здрав разум, а още повече и за експертите в банковата дейност, е достатъчно да видят кои точно са отстранените данни, за да преценят каква е действителната причина за представянето му в публичното пространство.

отчет-синдик-20150409