Работещите на еднодневни трудови договори трябва да ги носят по време на работа, за да могат да ги предоставят при проверка на инспектори по труда. Това заяви главният секретар на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” инж. Георги Милчин. Той уточни, че по този начин се установява дали действително договорът е сключен за съответния ден или това е направено след проверка.

Милчин сподели още, че работодатели споделят, че срещат трудности в убеждаването на работниците да подпишат подобен тип договори поради опасението, че ще загубят права за социални помощи и обезщетения за безработица.

Заради тази „препоръка“ на представител на ГИТ му напомняме, че еднодневният трудов договор се сключва по утвърден образец и в него нито могат да се прибавят клаузи, нито да се отменят. Въведени бяха и задължения към работодателите за регистрация и отчетност.