Близо 37 хил. млади безработни до 29 г. ще могат да се обучават и да работят с финансиране по три мерки от ОП „Развитие на човешките ресурси“, които се очаква да стартират от юни. Те ще продължат да действат в следващите 2-3 години. Общият бюджет на трите програми е 181 млн. лв. Това означава, че заетостта и обучението на един млад човек ще струва на европейския данъкоплатец по 4892 лв. От социалното министерство обаче са против ефективността на програмите да се мери по този начин с подобни сметки, защото обученията например са с различен срок, сложност и пр. Краткосрочното обучение на човек струва на програмата около 40-50 лв., а когато става дума за дългосрочно до 7-9 месеца – сумата стига 1000 лв., обясни наскоро пред „Сега“ зам.-министърът на труда Зорница Русинова. Тя е категорична, че целта е да се намали безработицата.

Новите програми, които предстои да бъдат отворени, са „Активни“ – 26 млн. лв. за активиране и включване в заетост на младежи до 29 г. – целта е те да се регистрират в бюрата по труда и да бъдат включени в заетост, обучение или върнати в образователната система, обясни зам.-министърът Зорница Русинова. Плановете са тази програма да започне от юни, като продължителността й е до 2017 г. Неправителствени организации, общини, работодатели и др. могат да кандидатстват с проекти за минимум 200 хил. лв. и максимум 391 166 лв. Очаква се да бъдат обхванати 8700 неактивни млади хора от 15 до 29 г. 6500 от тях при напускане на операцията следва да бъдат ангажирани с образование/обучение, да получават квалификация или да имат работа, включително като самостоятелно заети лица.

По програмата „Обучения и заетост на младите хора“ има най-много пари – 115 млн. лв., но те са планирани до 2018 г. Тук Агенцията по заетостта е бенефициент, а тя ще използва парите, за да осигури обучения на младите и да ги включи в субсидирана заетост. Целта е 23 000 безработни участници от 15 до 29 г. да се включат, а 17 250 след това да бъдат ангажирани. Изискването е да са регистрирани в бюрата по труда. Работодателите ще трябва да заявят конкретни позиции, за да кандидатстват. Очаква се да започне през май.

40 млн. лв. ще бъдат дадени и на фирмите по „Ново работно място 2015″. Очаква се 2500 безработни да намерят работа, а други 2500 да получат квалификация.“Планът ни е да комбинираме мерки за осигуряване на подходящо обучение, включително и на работното място, с предоставянето на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места“, каза Русинова.

Вече е отворена и програмата „Младежка заетост“ с бюджет от 35 млн. лв. Те са за около 8000 млади хора до 29 г. без опит по специалността им, на които ще им се осигури стажуване или обучение на работно място. Реалното наемане все още не е започнало, а редица одобрени фирми могат да се откажат заради бумащината, сигнализираха депутати. Социалният министър Ивайло Калфин се ангажира да се опрости документацията.

По данни на МТСП и материали от в-к „Сега“