От вчера се популяризира една стара идея, свързана с правомощие на МС да размества почивни дни. Може би преди да бъдат обсъдени законодателни промени е добре да се проведе анкета по поставения в заглавието въпрос.