„На този свят безплатно е само сиренето в капана за мишки.” Афоризмът се приписва на премиера на Великобритания Маргарет Тачър.

Неслучайно стартът на така наречената програма за беззплатно саниране все още е в рамките на противоречива дискусия.

Може би най-добре е собствениците на жилища, които мислят по въпроса да се запознаят с този материал. Той е препечатан от сайта www.zadkulisite.com и всеки сам трябва да прецени достоверността.

Но когато човек взема решение свързано с неговата собственост е длъжен да прецени всичко предварително.

 

*** *** ***

Кои са са документите на програмата – „Методически указания”, комплекти Приложения (особено № 10 и № 11), документи като Договор за целево финансиране, Договор на СС ( Сдружение на собствениците) с общината, Контролен лист на областния управител, баланси и отчети на Българската банка за развитие, Проект на Договор на държавната Българска банка за развитие с 7 банки за обслужване на програмата и т.н., и т.н.

Те са определящи за „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

———————–Неуспехът досега————————-

У нас досега са приложени без особен успех два проекта за саниране – „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН (Програма за развитие на ООН) с финансиране от 50 млн. долара и начало на дейността 2007 г и „Енергийно обновяване на българските довоме” на ЕС за стойност от 50 млн. евро и с начало от 2011 г.

По първия проект са санирани 49 сгради (1093 жилища), по втория – само 2 блока. Държавата първоначално поемаше 50% от необходимата сума, а по-късно – 75%. Останалите 25% се заплащаха от собствениците. Сега обещаха и тези 25% да станат „безплатни”.

Колко излизаше санирането?

Например сметката на бл. 10 в жк „Изгрев” в столицата (по европейската програма) е 151 000 лв. за 18 апартамента (средно 8 388 лв. на жилище от 85 кв.), като собствениците са заплатили своята си част според досегашните правила от 75% безплатно и 25% платени. Излязло е средно всеки по 2200 лв.

———————— И успехът—————————–

До 1 февруари 2015 г. общо в цялата страна 173 сдружения на етажната собственост са регистрирани в Агенцията по вписванията за участие в програмата за безплатното саниране. Толкова сгради са успели са се организират от 3 януари досега и да получат БУЛСТАТ на сдружението си, резюмират най-пресните данни, които ги има в Агенцията по вписванията.

 

************

По груби сметки (данни на статистиката) у нас има 70 259 сгради панелно, ЕПК и стоманобетонно строителство, в тях има 1.123 милиона апартамента, над 2,5 млн. живущи и те са основно в 28-те областни града. Това са кандидатите с предимство.

Предполага се, че с парите могат да бъдат санирани около 90 000-95 000 апартамента, най-много до 100 000 апартамента. Т.е. програмата би трябвало да обхване едно на всеки единадесет жилища от този характер.

Наклонението е условно, защото „би трябвало” не значи „ще стане”.

Първо ще посоча макроикономическо-финансовите й измерения, които засягат държавата. После ще разгледам и микроикономическите парамерти, които вероятно ще имат последствия за към половин милион български граждани, които ще се включат в  безплатното саниране.

 

ЧАСТ 1

 

І. ИМА ЛИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА ПОМОЩ ЗА ЧАСТНИТЕ БАНКИ

 

Според програмата правителството ще даде държавна гаранция на стойност 1 млрд., с която Българската банка за развитие ( изцяло държавна) ще тегли заем – или от вътрешния пазар (т.е. от банки у нас) или от международните пазари.

На международните пазари няма кой да ни даде пари. Когато един републикански бюджет в приходите си разчита на заеми от 50%  и през миналата, и през тази година, то на всеки грамотен с парите човек му е ясно, че ситуацията е сходна с гръцката.

Банките у нас могат да дадат пари. Но въпросът е как ще се намерят. Откъде? Частните банки ще дадат заема за нуждите на държавната програма на държавната банка за развитие, взимайки от  държавните пари на същата Банка за развитие!

****************************Как?*****************************

Държавната Българска банка за развитие, което ще финансира санирането, има депозити за 980 млн. средномесечно, вложени в банките у нас, сочат финансовите й отчети и баланси. Ще запитате – тогава защо й е необходимо да тегли заем за милиард, след като си го има този милиард? Че дори и повече, понеже държи няколкостотин милиона и на влог в БНБ, които са част от фискалния резерв на държавата! Има и допълнително стотици милиони в държавни ценни книжа.

Накратко – тя е дала почти милиард на частните банки у нас срещу мизерна лихва за тези нейни влогове. Същите тези частни банки, които си осигуряват ликвидността и спасението си с нейни, а всъщност наши, държавни пари (това са спасителните операции на кабинета за банковата система, за които говореше премиерът), ще се опрат на държавните депозити, като преоформят депозитите при тях на Държавната банка за развитие в кредит за нея – на много по-висока лихва от влоговете, със съответните такси и разноски за обслужването му.

Смисълът на операцията: понеже милиардната помощ като евтини депозити явно не стига, сега този милиард допълнително ще трябва се развърти и превърти, за да осигури лесни печалби за банките.

На практика се отпуска кредит на държавната Банка за развитие с нейните собствени пари. Схемата е изпробвана – по същия начин навремето фалиралата Корпоративна банка даваше заеми на БЕХ и НЕК с техните им пари, понеже те си ги държаха именно при нея.

При това самите държавни депозити ще останат в частните финансови институции като обезпечение по кредита наред с правителствената гаранция по него.

За тези, които не разбраха – услужили сте на съседа си с 100 лева, а той вместо да ви ги върне, ви ги „връща” обратно като кредит – т.е. като негови пари, които му дължите със съответните такси и лихви към него!

Най-вероятно операцията ще бъде разиграна през международните пазари. На тях родните банки за своя сметка ще поръчат на чуждестранните банки да закупят проформа от тяхно име този дълг. Така ще се оформи заемът като международен, за да понадуят такси, комисиони и лихви и да получат още една – световна гаранция по вземането си. За политиците това също е предпочитан вариант, понеже чрез него в много по-голяма мъгла и тайна могат да бъдат уредени и вкарани по шифровани сметки подкупите, които ще вземат за решението си.

 

ІІ. ДВОЙНОТО СЧЕТОВОДСТВО

 

В програмата е записано двойно счетоводство.

Как се извършва то?

Заемът се взима от държавната Българска банка за развитие. Затова и тя отпуска парите за саниране, като се подписва договор за кредит ( именно кредит, както ще обясня с документите по-надолу) между нея, Сдружението на собствениците, представлявано от съответния кмет и областния управител.

Същевременно, понеже санирането е обявено като безплатно, в банката се открива предварително сметка на всяко Сдружение на собствениците. В тази сметка се превеждат необходимите пари, от които после да се разплатят строително-монтажните работи.

Въпросът е кой плаща тези пари, които са влезли авансово по сметката?

За изненада не се оказа Банката за развитие, която е взела кредита, за да финансира програмата за развитие и с която се подписва договора от Сдружението на собствениците.

Парите се дават от държавата. Т.е. от националния бюджет. Накратко – имаме милиард от заем в Банката, която тя ви дава и още милиард, който ще се запише в бюджета. Защо тогава се взима въобще заемът от банката?

 

——————————————

 

Чл. 8. (1) Средствата по ползваното Целево финансиране се възстановяват чрез безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Държавата на Сдружението за обновяване на Сградата по специална сметка на Банката …………………………….., и се отнасят служебно от Банката за погасяване на дължимите суми по настоящия Договор, за което Сдружението чрез Кмета на община ……………….. дава своето безусловно и неотменимо съгласие с подписването на този Договор.

(Договор за целево финансиране, образец, Приложение 11 към „Методически указания”)

-

——————————————-

 

Ето, това е двойното счетоводство.

Банката тегли заем от международните пазари, уж за да осигури финансово санирането. Обаче вместо за него да се ползват парите от този заем, се ползват някакви други, засега неизвестни пари от държавата.

Има една-единствена възможност да се ползват пари от държавата – те трябва да са предвидени в бюджета. Но в бюджета за тази година няма такива записани пари. Вярно, могат да се намерят, ако се актуализира, но това ще увеличи дефицитът му.

Възможностите за тези „неизвестни” пари са само две.

 

1. Банката за развитие взима заема в евро от международните пазари. И от своя страна отпуска тайно заем на същата стойност, но в лева на правителството. Това не се отразява в бюджета и така се укрива истината за нарасналия му дефицит. Накратко – държавата има крещяща нужда от валута, ама няма как да я получи от финансовия свят и затова прибягва до сложни маскиращи операции, за да не паднат рейтингите на България. За левовете, с които се върши санирането, работата е далеч по-лесна. Както се казва, все пак си ги печатим, макар и чрез БНБ (БНБ също представлява Държавата наред с парламента и Министерския съвет)

2. Банката взима заем в евро от международните пазари. И си го прави каквото иска – например раздава го като валутни депозити на частните банки. Т.е. имаме операция по скрито държавно финансиране (спасяване) на частни банки, за която, понеже не е записана като пряко финансиране от бюджета, не е необходимо да се иска разрешение от Брюксел. Понеже правителството няма пари за безплатното саниране, започва да ползва скрито финансиране от БНБ, която отпуска необходимия 1 милиард и му го дава. Затова ли управляващите лъжовно твърдят, че няма как да накарат Искров да подаде оставка като шеф на БНБ? (чл. 14 от закона дава право на парламента да го отстрани предсрочно, ако е виновен за съществено нарушение на служебните му задължения)

 

ІІІ. КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПАРИТЕ

—————————————

„Набирането на интерес от етажни собствености/СС/ за обновяване на сградите им и кандидатстването пред общината ще бъде непрекъснат процес, който ще се извършва до обявяване изчерпването на лимита 200 000 000 лева (представляващи 20 % от общия наличен финансов ресурс по Програмата) за дейностите по техническо и енергийно обследване на сградата (съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от приложение № 11). Лимитът ще се следи текущо и в зависимост от броя на сградите и предвидените СМР по тях може да бъде увеличаван при наличие на свободен ресурс.”

Това е цитат от „Методически указания ( януари 2015)” на Програмата.

——————————————

 

Следователно ПОНЕ 200 МИЛИОНА ЛЕВА от милиарда ще бъдат дадени за експертизи. Т.е. от 5 лева 1 лев отива за такива цели. Предвидена е възможност дори повече пари да отидат за експертизи при наличие на допълнителен финансов ресурс.

В страната вероятно има не повече от стотина фирми, които имат тази компетенция, която задължително трябва да е призната от държавните органи.  С кого са свързани тези фирми е отделен въпрос.

Освен експертната оценка самото проектиране на обновяването и инвеститорския контрол също ще глътне пари – доста повече, като съдя по разценките.

Разчетите сочат, че към ПОЛОВИН МИЛИАРД ЛЕВА ще се изразходят за оценки, направа на проектите и инвеститорски контрол.

Ще остане САМО ПОЛОВИН МИЛИАРД – за самото саниране.

Има риск  30% от така наречените СМР да бъдат фалшиво отчетени. Понеже вече са били извършени, макар и не от държавата и наетите фирми по програмата, а от самите собственици.

Тази ситуация се знае, но за нея няма разписан прецизно ред как да не се дублира като стойност онова, което вече е вложено от самите граждани. В комплекта документи няма да намерите убедителна обосновка как се проследява какво е вече извършеното и какво – не.

В резюме – от прочутия милиард за действителната работа остават една трета. С тях ще могат на практика да се санират (съдейки по досегашните разценки от 8 000 – 9 000 на жилище) около 40 000 апартамента (към 1000 или по-малко блока)

*** *** *** ***

В този сет документи има още една интересна подробност.

Този малък детайл се вижда в методиките.

Реално самото саниране – т.е. строително-ремонтните работи ще стартират основно от 2016 година, докато експертните и проектни заключения изцяло ще бъдат приключени през тази година.

Т.е. определените стотици милиони за експертни оценки и за строителни проекти са вързани в кърпа още тази година.

Но въпросителните са много и далеч повече от отговорите, които засега не са дадени.

 

ІV. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, А НЕ САНИРАНЕ

 

Макар че във всички изявления министри, „експерти”, „специалисти” говорят за саниране,

точното име е „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Думичката „саниране” я няма.

Това не е заяждане на дребно, както ще им се стори на мнозина. Програмата минава през погледа на Брюксел, за да получи разрешение и няма начин да да запишеш „саниране”, а всъщност да извършваш само топлоизолация и мерки за енергийна ефективност.

Саниране означава да се провери конструктивно сградата и да се подсили, укрепи, ремонтира, ако е необходимо.

Тази програма не предвижда това.

—————————————-

Из „”Методически указания”

По Национална програма ще се финансират единствено тези дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са предписани като задължителни в техническото обследване!

Този пасаж, тези уточнения „единствено”, „задължителни” на практика означава, че конструктивно укрепване ще се извършва само при непосредствена опасност за сградата и живущите в нея. Т.е. такова няма да се прави, ако тя може да издържи в момента и в проектните си срокове.

——————————

Стоп! Та нали една от идеите на санирането е да се удължи срока на живот на панелките?!

И втори стоп!

***********

- Ако собствениците на сгради, които ще се санират по националната програма за енергийна ефективност, откажат да бъде направено укрепване на конструкцията, ще трябва да върнат парите за техническото обследване на блока. Освен това сградата автоматично ще отпадне от програмата и няма да бъде санирана. Това важи и за инсталациите за вода, ток и парно, когато това се налага.

Министър Лиляна Павлова, „Дарик радио”

************

Т.е. плащате си, ако откажете някоя от мерките за укрепване, понеже иначе сградата ви ще падне. Но такова укрепване се прави само чрез голям ремонт.

На въпрос дали ще се предприемат ремонтни дейности по отношение на връзките между панелите, тя посочи, че това ще се прави, ако се налага и засяга конструктивната устойчивост на сградата. Последното би означавало, че хората трябва да осигурят възможност да бъдат ремонтирани носещите панели, а след това ако решат да направят ремонт на жилището си, то той би бил изцяло за тяхна сметка. „Не покриваме вътрешни ремонти, това е много важно“, каза министърът.На въпрос дали ако се налагат подобни мерки, а собствениците не желаят да осигурят възможност те да бъдат изпълнени, тогава ще се прави ли опаковката отвън, регионалният министър отговори отрицателно. „Тогава сградата отпада изцяло от финансиране. Ако конструкторите предпишат, че това трябва да се направи и че това засяга конструктивната устойчивост и че бъдеща опаковка, без да се направи, ще утежни конструкцията на сградата, тогава задължително се прави.

Значи действително саниране няма да има, защото подобен процес е невъзможен без изнасяне на живущите навън за времето на ремонта.

Няма начин да се проверят връзките между панелите, без да се разбива замазката, да се къртят маси цимент и бетон.

Няма начин как да стане иначе. Всеки архитект ще ви го каже, всеки инженер, всеки строител. Опитът на другите страни сочи същото. Вижте Германия – там например изнасяха в обортни жилища за около 3-6 месеца живущите, докато им санират блоковете.

 

ФАКТ Е – РЕАЛНО СРОКЪТ НА ЖИВОТ НА ПАНЕЛКИТЕ НЯМА ДА СЕ УДЪЛЖАВА. 

Целта на всяка подобна програма освен спестяване на енергия е и удължаване на живота на сградите. А тук това не се предвижда.

И ще ви посоча едно интересна препоръка от държавния секретар на област Берлин проф. Барбара Киселер (в ГДР санираха 270 000 сгради): „ Освен това трябва да се помисли дали сградите в тежко състояние да не се съборят, защото мярката е много по-икономична от санирането, което и без това в тези случаи няма да помогне.“

 

ЧАСТ 2

И ВЕЧЕ ОНОВА, КОЕТО ПРЯКО БЪРКА В ДЖОБОВЕТЕ НА ВКЛЮЧИЛИТЕ СЕ В ПРОГРАМАТА 

 

Една бележка – ако в този си вид тази програма пряко бърка в джоба на всички нас, понеже парите в крайна сметка ги плащане ние като данъкоплатци, без значение дали я ползваме или не. Плащаме я и като потребители на обществени услуги чрез държавата (повече пари за нещо значат по-малко пари за друго – от пенсии до здраве и образование)

Но тази „безплатна” програма е като надвиснал дамоклев меч, който ще посече до дъно джобовете на включилите се в нея . Защото те са на тънък косъм от реалността да разходят и свои собствени средства!

А. КОЙ ПО ПРАВИЛАТА ИЗПЛАЩА „БЕЗПЛАТНОТО” САНИРАНЕ?

„Безплатното” саниране се заплаща от всички, които:

• дават апартаменти под наем

• ползват помещения за офис на фирмата си

• ползват помещения за всякаква стопанска и фирмена дейност

• етажната собственост отдава общи части за стопанска дейност ( гаражи, мазета, стълбищни клетки, пристроени помещения) и т.н.

———————————

Из „Методическите указания”:

„При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.

Програмата се реализира съгласно схема за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.). „

А това е линкът към съответния документ на ЕС. Според изискванията на Брюксел държавната помощ се в маса случаи се заплаща.”

http://ec.europa.eu/…/legislat…/de_minimis_regulation_bg.pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (текст от значение за ЕИП)

———————————

Регламентът,приложен към вас, ако попадате в някоя от точките, които изброих и не отговаряте на условията на ЕС, набързо ще ви опари от „безплатното” саниране.

Давам извадка от двете декларации, които се подписват, особено Приложение № 2 от Договора между общината и Сдружението на собствениците.

Ето го текстът:

**************

чл. 3 (2) Собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, стават получатели на минимална помощ, съгласно Условията за изпълнение на схемата за минимална помощ по Програмата (приложение № 14 към Методическите указания), или поемат ангажимент за осигуряване на средствата, съгласно Приложение № 3.

*************

Според този текст може да ползвате помощ до определен размер. Размерът е определен за стопанска дейност, а понеже помощта се отпуска на Сдружението, касае всички собственици и обекти в него. Те трябва да декларират дали са ползвали друга държавна помощ (например субсидиране по земеделските програми, тези за транспорт, за какво ли не и т.н. ако има фирми с техни офиси в блока ви, да са ползвани енергийни помощи и помощи за бедните като физически лица от държавата и др.). Има лимит на сумата, която в зависимост от различни обстоятелства се колебае. Ще посоча най-максималният размер при най-благоприятни условия – до 200 000 евро за няколко години.

Вече чувам възражението – та нали един среден апартамент струва с пъти по-малко!

Не става дума лично за вас, а за Сдружението на собствениците. И изискваното 100% съгласие от всички с помещения в сградата – граждани с жилища, в които живеят, жилищата, отдавани от наем, фирми с офиси, магазини, стопански помещения (от обущарница до каквото ви хрумне), ателиета за творческа дейност и др.

Сдружението е цял блок, който понякога е в 3-4 входа. Нормативните документи изрично предвиждат, че Сдружението се създава за цяла сграда или в краен случай за секция от блок. Ама секцията не е един вход на някой дълъг блок, а е архитектурно-конструктивно понятие. Обикновено обхваща по по три-четири входа от блок с десетина входа.

Е, размер от най-благоприятните 200 000 евро таван много или малко е за четири входа например? Взимани ли са преди такива помощи, от кого и кои, ще се взимат ли в бъдеще, от кого и кои, под лимитите ли са определени дейности – общи за минали, настоящи и бъдещи години?!

Ще гарантирате ли това в документацията! Ще се спазят ли ангажиментите в близките години до завършване на Програмата (2020 г.) и 5 години след нея?…

Изброявам, понеже ако се наруши дори едно единствено условие или някой послъже, ЦЯЛАТА СУМА ЗА САНИРАНЕТО С НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ И НЕУСТОЙКИ ПОДЛЕЖИ НА ВРЪЩАНЕ. ОТ ВСИЧКИ БЕЗУСЛОВНО – не само виновни, но и невинни. От участващите в Програмата, от ползвалите я в съответния обект и дали съгласието си, от Сдружението на собствениците. От тях ще се потърсят щетите, а пък вие всички вкупом, след като като ги заплатите, може евентуално да си потърсите парите по съдебен път от виновния ви съсед – гражданин или фирма.

Това казват документите. Те ви лишават от права, но ви задължават да се бръкнете в джоба си. Не само по време на санирането, но и след това – за дълги години напред.

——————————————–

Приложение 10

Из образец на Договор между Сдружение на собствениците (доверител) и кмета на общината (довереник):

Чл. 5 Доверителят:

….

(10) В случай на промяна на предназначението на самостоятелен обект от жилищно в нежилищно, както и при всяко фактическо упражняване на стопанска дейност, отдаване под наем на имота, или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, които обстоятелства са възникнали след сключване на настоящия договор, доверителят се задължава да уведоми довереника в 14-дневен срок от узнаването. Собствениците на самостоятелните обекти, за които са възникнали посочените хипотези, стават получатели на минимална помощ и се задължават да подпишат Приложение № 2 от настоящия договор или да заплатят на довереника съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейности, които в случай на нужда ще са необходими да се извършат в съответния самостоятелен обект.

(11) В края на първата, третата и петата година в 5 – годишния срок по ал. 9, Доверителят попълва и връща изпратена от Довереника декларация по образец, че са налице обстоятелствата по ал. 9 – не е променено предназначението на жилищните обекти в стопански обекти и вида на подобренията, придобити в резултат на изпълнените дейности по енергийното обновяване на обекта. В случай, че настъпи промяна на обстоятелствата по ал. 9, в срок до 10 дни от тази промяна доверителят уведомява писмено довереника.

—————————————

Това е второто условие.

Т.е. ползвате безплатна помощ, за да санирате жилището. После решавате да го отдадете под наем или да го продадете. Според Програмата и европейските регламенти дължите връщането на полученото безплатно!

Идеята на тази комбинация е да се ограничат хората в продажбите и наемите на жилищата си. Така хем ще се понапълнят масата офисгради на групировките, дето са полупразни, хем строителните предприемачи ще поспечелят, понеже кой ще купи жилище, дето евентуално ще му излезе по-скъпо с пропаднала „аванта“ от програмата, обикновени и наказателни лихви и санкции върху сумите и т.н.

Нямате думата да избирате фирма. Нямате дума да определите сумата на разходите. Нямате право да контролирате извършването на санирането. Ако стойността се промени (какво са се разбирали общината и избраната фирма – нямате достъп до този процес), сте задължен да платите веднага, след като общината ви обяви крайната сума. Длъжен сте да дадете аванс 500лв още при подписване на договора и преди започване на ремонта, ако не се в регламента на „безплатното” … Ако сте в него, после ви се ограничава разпореждането със собствеността, ако не си платите керепира. И т.н. и т.н…

Б. ИМА ЛИ ОПАСНОСТ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ДА ПЛАТЯТ „БЕЗПЛАТНОТО”?

За варианта някой да послъже в декларациите или да не декларира промени в статуса на собствеността си – сега или в бъдещите години, вече стана дума. В такъв случай Сдружението трябва да връща ползваната сума с всички начисления върху нея. А чак после да се оправя с конкретния си виновник в състава му.

Но и при идеални условия програмата поставя редица въпросителни. които са стряскащи.

Най-важната от тях е дали „безплатното” саниране няма да излезе платено за абсолютно всички, които са се включили в него.

Сетът документи в ръцете ми говори именно за това!

1. Юридическата форма

На въпрос защо се създава сдружение, а не решава Общото събрание на живущите, министърът Павлова поясни, че сдружението е юридически субект, който може да получава държавна помощ, а Събранието на живущите не е!

Вероятно визира изискванията на нашите закони и на регламентите на Брюксел. В нашите юридически норми такова изискване не е поставено.

А ето какво казва Регламентът на Брюксел:

————————————————–

(4) Предприятие по смисъла на правилата за конкуренцията, посочени в Договора, е всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правния му статут и начина, по който той се финансира (6). Съдът на Европейския съюз е постановил, че всички субекти, които се контролират (деюре или дефакто) от един и същи субект, следва да се разглеждат като едно и също предприятие (7).

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

————————————————

Т.е. за Брюксел няма значение юридическата форма – дали е Сдружение на собствениците, Общо събрание, а ако щете – дори филанкишията, стига да има стопанска дейност. Санирането е такава. Това признава и самата ни Национална програма:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3.2. Режим „минимална помощ“ (помощ „de minimis”)

За целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013, ССО се явяват „предприятия“ по отношение на физическите и юридическите лица, които участват в тях и които извършват икономическа дейност.

Общият принцип, според който Съдът на ЕС налага последователна практика да определя получателите като „предприятия”, е свързан с извършването на икономическа дейност от тяхна страна, независимо от правната им форма, статут и начин, по който са финансирани, както и реализирането на печалба. Съдът на Европейските общности счита, че всяко лице, ангажирано с икономическа дейност, е в състояние да отговори на дефиницията за предприятие, дори и при липса на преследване на печалба.

(Документ: УСЛОВИЯ за изпълнение на схемата за минимална помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради).

~~~~~~~~~~~~~~~

Но избраната юридическа форма не е случайна. Тя си има скрит смисъл. И го виждаме в документите. Например пояснението относно ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ( в едноименния раздел)

използваните определения:

„Сдружение на собствениците Юридическо лице (създадено по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС), за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.“

Самото Сдружение на собствениците получава номер по регистъра БУЛСТАТ и заедно с това се регистрира по чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост.

А ето какво гласи той:

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон./

Както виждате, става дума и за използване на собствени средства. В методическите указания изрично е регламентирано, че задължително трябва да се посочи този член и алинея в Договора за създаване на Сдружението.

В приложение 4 към Методическите указания е даден образецът на документа за „Споразумение за създаване на сдружение на собствениците”.

 

Ето го текстът:

*********************

5. Ред за приемане на решения

5.1. Общото събрание на сдружението приема решения:

5.1.1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части – от всички членове на сдружението;

5.1.2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността (ЗС) за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

5.1.3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

5.1.4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

5.1.5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране, както и за прекратяване на сдружението – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените идеални части в сдружението;

5.1.6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части.

5.2. Извън случаите по т. 5.1 решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части на собствениците в сдружението.

*************************

В „полезни разходи” са разходите за ток, за парно, за асансьор, за вода, за чистота, за … . Виждате и предмета на дейност на Сдружението. Явно то се създава не само за целта на „безвъзмездната” помощ за енергийна ефективност, както „пояснява“ кабинетът и министър Лиляна Павлова, а въобще. С този текст Сдружението става отговорно за разходите на целия вход (блок), съответно и за онези разходи, които някой от живущите не плати!

Затова вижте и тези точки, които трябва да подпишете

8.4. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

8.5. Ликвидацията се извършва от председателя на контролния съвет (контрольора).

И още една бележка: сдружението е безсрочно и може да се прекрати не по-рано от 5 години след изтичане на гаранциите по извършения ремонт и не по-рано от 5 години след прекратяване на Националната програма (засега тя е разчетена до 2020 г.)

 

2. ПЛАЩАНЕТО НА „БЕЗПЛАТНОТО”

 

„Безплатното”, наречено „саниране”, ще трябва да се заплати. Така е записано в сета документи, без който не може да кандидатствате и съответно да бъдете одобрени.

В образеца на „Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците” фигурира следния текст:

9.4. Членовете на сдружението са длъжни да заплащат съобразно идеалните си части и решенията на общото събрание всички разходи на сдружението по изпълнение на предмета на дейност по т. 2.1.

А т. 2.1 отново ще напомня – тя е преписана от Закона, който вече ви цитирах:

2. Предмет на дейност и срок

2.1. Предмет на дейност на Сдружението: усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

Имаме и други предпоставки, които подсказват възможност за плащане на „безплатното”

Първа предпоставка за това – парите се предоставят от Банката именно на Сдружението, макар че кметът ще се разпорежда с тях.

Втора предпоставка – безплатните пари се дават от банка. Никъде по света и у нас банките не подаряват – по предмет на своята дейност са задължени да ги дават назаем, като кредит. Никога досега и никъде банка не е раздавала безплатни помощи. Ако подаряват паризначи не е банка.

Затова възниква логичният въпрос защо самата държава избира подобен подход.

Има си форми и начини за такова наистина безплатно подпомагане. Ето ви една от тях – например да се създаде специален целеви фонд „помощ на домакинствата за енергийна ефективност” (така например бяха и са уредени редица безплатни плащания и субсидии – за фермерите, за изкупуване на тютюна, за досегашни програми по енергийна ефективност и т.н., и т.н.)

Но фонд няма, не е създаден и не се предвижда.

Факт е, че именно вие ще подпишете с банката, а не кмета или държавата (Приложение 11 Договор за целево финансиране.)

Чл. 1. Предмет на Договора.

Банката предоставя на Сдружението, чрез довереника му Кмета на община ………… финансиране

Забележете, че Договорът казва „финансиране”, а не за „помощ”, „субсидия” и т.н.

• лихвени плащания, които не е ясно кой ще поеме

По сумата за енергийна ефективност държавната Българска банка за развитие начислява лихва, която е равна на лихвата на ресурса, който ползва (лихвата по тегления заем от родни банки или от международните пазари + 0,5%) Ето го текстът:

Чл. 4. Лихва.

Банката начислява лихва в размер на цената на ресурса, осигурен за целта чрез издадена държавна гаранция, съгласно чл. 100 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., завишена с 0.5 процентни пункта. Лихвата се начислява текущо, но е дължима на датата на погашение на главницата.

Из Приложение 11 – Договор за целево финансиране между Българска банка за развитие, областен управител и кмета като довереник на Сдружение на собствениците (в случая кметът е ваш пълномощник – нещо като адвокат)

• неверни документи

Какво става, ако някой е излъгал за идеалните и части, укрил е помещение, което отдава под наем, или офис на фирма, или стопанска дейност, която извършва в помещение на входа и т.н.? Банката съответно получава права да откаже или спре финансирането и тогава вие ще дължите сумите за вече извършените дейности

„Чл. 14 (1) Извън законоустановените случаи, при които би било налице неизпълнение, настъпването на което и да е от изброените по-долу събития представлява неизпълнение по този Договор и се третира като случай на неизпълнение:

- нарушение на което и да е от условията по този Договор;

- констатиране на предоставени неточни, неистински, неверни или подправени декларации и/или документи, установяващи използването на средствата за целта, уговорена в този Договор и/или размерът и/или дължимостта им.

(2) При възникване на случай на неизпълнение, Банката има правото, но не е длъжна, без да дава предизвестие или да изчаква определен срок, по свой избор и преценка да преустанови отпускането на каквито и да е средства по Целевото финансиране и уведоми за тези си действия останалите страни по Договора.“

В такъв случай извършените разходи ще са дължими. Естествено – от Сдружението. Има и срокове, и условие какво се дължи от Сдружението (наречено „доверител“)

**************************

„Срок

Член 7. Настоящият договор се сключва за срок до изплащане на всички задължения по договора за целево финансиране, сключен с Българската банка за развитие и областния управител или до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените дейности, което от двете обстоятелства настъпи по-късно.

Прекратяване на договора и специфични условия

Член 8. Настоящият договор се прекратява:

(1) В случай, че не бъде сключен договор по чл. 4, ал. 1 – с писмено уведомление от страна на довереника.

(2) Във всички случаи на прекратяване на договора по чл. 4, ал. 1

(3) Едностранно от довереника с едномесечно предизвестие, в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на доверителя по чл. 5, при наличие на предварително писмено съгласие от Българската банка за развитие. Доверителят дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените дейности по чл. 2, както и дължимите неустойки по вече сключени договори от страна на довереника в изпълнение на задължението по чл. 4, ал. 5.

Член 9. В случай на неизпълнение на чл. 5, ал. 3, което е довело до възпрепятстване на дейностите по обновяване на сградата, довереникът може едностранно да прекрати настоящия договор с 14-дневно писмено предизвестие. В този случай доверителят дължи възстановяване на разходите за всички извършени до момента дейности по сградата.

****************************

Като резюме на тази част.

Сключвате Договор за целево финансиране чрез Сдружението, като упълномощавате за ваш пълномощник да подпише кмета. Този договор за вас притежава всички атрибути и сила на Договор за кредит – размери, лихви, начини на разплащане, санкции.

Хората на „ти” с програмирането откриват в атрибутите (служебната характеристика) на файла „Договор за целево финансиране” този текст, от който давам и картинка:

„Договор за банков кредит № …”

И най-сетне е поставен и пореден капан. В Договора на Сдружението, който ще се подпише от кмета като ваш пълномощник, е записан следния текст:

———————————————————–

РАЗДЕЛ III. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ЦЕЛЕВОТО ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 8. (1) Средствата по ползваното Целево финансиране се възстановяват чрез безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Държавата на Сдружението за обновяване на Сградата по специална сметка на Банката …………………………….., и се отнасят служебно от Банката за погасяване на дължимите суми по настоящия Договор, за което Сдружението чрез Кмета на община ……………….. дава своето безусловно и неотменимо съгласие с подписването на този Договор.

 

————————————————————

 

… „предоставена от Държавата” – за да е валидно това обещание, държавата трябва да бъде персонифицирана. Това означава да се конкретизира кой неин орган, как и кога ще изпълни обещанието. Например кой – органа Министерския съвет, как – чрез еди кои си членове от Закона за държавния бюджет на Република България, кога – за 2015 г. Може да е парламента – чрез гласувана в него Програма и закон за нея. Може да е някакъв държавен фонд – да кажем съществуващия „Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници”, някаква друга държавна институция – например Община еди кой си чрез Кмета еди кой (коя) си (ама кмета го има в договора ви като ваш пълномощник, а не като представител на онези, които дават „авантата”.) И т.н., и т.н.

 

На заседанието си на 28 януари правителството прие съответното Постановление за приемане на Програмата. То е публикувано в бр. 10/06.02.2015 на „Държавен вестник”.

Може да го видите тук.

http://dv.parliament.bg/…/showMaterialDV.jsp;jsessionid=FB6…

В него се декларира, че средствата ще бъда отпуснати от Банката на Сдружението и кмета ще се разпорежда от името на Сдружението и за негова сметка с тях.

Казва се и друго в чл. 2, ал. 5:

(5) Безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 подлежи на отпускане след приключване на обновяването и се предоставя чрез директно погасяване от държавния бюджет на задълженията на сдруженията на собствениците по ползваното финансиране по ал. 4.

А в ал. 6 е предвидено парите за погасяване на заема ви да дойдат от бюджета на страната.

Но какво става, ако Банката фалира или бъде закрита, или ако продаде кредита ви на друга институция (както е записано това право в Договора между нея и Сдружението)? Пиете една мноооого студена вода!

И с тези текстове се връщаме на първата част за макроикономическите аспекти – бюджетът ще дава парите, но кой знае защо, Банката ще тегли кредит в същия размер (1 млрд. от бюджета + 1 млрд. заем на Банката = 2 млрд.), при това ползвайки като заем собствените си пари на депозит в частните банки у нас. Прав съм, че става дума за заем, който да помогне на банковата система у нас, а претекстът е Националната програма.

В добавка – в тазгодишния бюджет не са предвидени НИКАКВИ ПАРИ за тази програма.

Въобще терминът „бюджет” е като термина „Държава” – неперсонифициран, неконкретизиран. Трябва да са посочи кой бюджет – за 2015, за 2016, за 2017 и т.н. или просто да се впише „по съответната година за СМР работи на стойност до … (съответната сума)“

А в следващия дали ще има пари – за 2016 г. ?

Сигурни ли сте, че ще е този парламент, а не друг, че управляващото мнозинство сега дори и ако този оцелее, няма да е разцепено на различни мнения, както се случва и днес по разни законопроекти или по въпроса за пенсиите и фондовете им. Сигурни ли сте, че ще има възможност бюджетът за 2016 г. да задели толкова пари? А депутатите ще гласуват ли това? А ако няма парламент (в ситуация на избори) служебния кабинет няма право да ги даде тези пари. И т.н., и т.н., и т.н.

Сигурни ли сте, че поредната административна реформа утре или други ден, или догодина няма да преструктурира (закрие) сегашното Регионално министерство, дето по идея ЧРЕЗ неговия бюджет ще трябва да дойдат парите за „авантата”? И защо това министерство, фигуриращо в Постановлението, не фигурира в Договора за целево финансиране, в Методическите указания като финансираща страна, в сета документи като орган, който ще раздава парите?

ЧРЕЗ бюджета го написах с главни букви, понеже има разлика с ОТ бюджета. Думичката „чрез” сочи, че някой друг ще даде парите на регионалното ведомство. То и затова в чл. 3 на Постановлението, където се сочат отговорностите и задълженията на Министерството на регионалното развитие, има текстове за координиращата му роля, ама дори и точица няма за финансиращата му дейност.

(5) Безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 подлежи на отпускане след приключване на обновяването и се предоставя чрез директно погасяване от държавния бюджет на задълженията на сдруженията на собствениците по ползваното финансиране по ал. 4.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Програмата за саниране се представя като първи опит Европа да достигне до обикновените граждани, а не да свърши до олигарсите.

Но една е как се представя, а второ и трето – какво съдържа в действителност.

Бележка: С редица документи можете да се запознаете на  следния линк:

http://www.mrrb.government.bg/…/Metodicheski%20ukazania_280…

 

по материали на www.zadkulisite.com