Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Берлин, Федерална Република Германия, организира на 27 юни, от 10.00 до 16.00 часа в сградата на Посолството на Република България, ул. Leipziger Strasse 19
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ГЕРМАНИЯ
В рамките на информационния ден ще бъдат предоставени консултации на български граждани, живеещи или пребиваващи временно във ФРГ, по следните теми:
• Пребиваване в Германия – право на пребиваване и срокове;
• Жилищно настаняване – социални жилища, служби за жилищно настаняване;
• Жилищна помощ – кандидатстване, условия и изисквания за отпускане;
• Работа в Германия – търсене, посредничество, минимална заетост /Minijob/;
• Образование и професионално обучение;
• Социални помощи;
• Детски надбавки;
• Здравно и социално осигуряване;
• Защитата на интересите на упражняващите заетост български граждани във ФРГ;
• Възможности за финансово подпомагане от държавата за получаването на правна помощ.
Участниците в информационния ден ще получат консултации от социални работници и
експерти, работещи по проектите „Справедлива мобилност“ и „Труд и живот – Хамбург“ към Съюза на германските синдикати, от сътрудници на неправителствените организации „Амаро форо“, „Каритас“, „Gebewo“, „Nachbarschaftsheim Neukölln“, от фирма „BG Consult Freiberufler Bürogemeinschaft“, от адвокати, които предоставят трудово-правни консултации на българските граждани в Берлин, представители на германската здравно-осигурителна каса „AOK“ и др.
ПРОГРАМА
10.00 ч. Откриване на информационния ден
Н.пр. г-н Ради Найденов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална Република Германия
Г-н Ради Футеков – съветник по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България във ФРГ
10.15 ч. Начало на информационния ден – задаване на въпроси и предоставяне на индивидуални консултации
15.30 ч. Обобщение на резултатите от информационния ден и набелязване на следващи стъпки за по-добро информиране и оказване на съдействие на българските граждани в Германия.
Желателно е да потвърдите Вашето участие на адрес: sozialpolitik@botschaft-bulgarien.de или на факс 030/206 44 582