Минималните осигурителни прагове за 1.059 млн. работещи българи ще се увеличат със средно 8 на сто от 2016 г.
Това съобщиха от социалното министерство след вчерашния последен ден за преговори между работодателите и синдикатите. Социалните партньори са се договорили за ръст на праговете в 47 сектора от общо 85.
В секторите със споразумение работят 54 на сто от осигурените у нас. Това означава, че социалният министър ще трябва да реши, и съответно да поеме отговорността, дали да наложи средния ръст от 8 на сто и за останалите сектори без постигнато споразумение.
„За икономическите дейности, за които няма постигнато споразумение (38), предстои да бъде обсъдена възможността за административно разпростиране на окончателния среден процент от сключените споразумения“, съобщиха от ведомството.
От МТСП изрично уточниха, че от всички депозирани споразумения само в едно има договореност за запазване на праговете от тази година.
Според справката на Българската стопанска камара с постигнатите споразумения в 40 дейности към вторник най-висок ръст е договорен за работещите в производството на мелничарски продукти – 17.9 на сто. Това означава, че средният минимален доход за тези малко над 2300 души става 699 лв. Над 13 на сто ръст е договорен в още три сектора – пощенски и куриерски дейности, производството на мебели и производството на дървен материал.
Средният минимален осигурителен доход в тези сектори обаче расте заради минималната заплата, която се очаква да е 420 лв. догодина. И в трите дейности минималният праг е около 440 лв. В търговията, където има най-много заети – над 332 хил. души, ръстът е средно 8.7 на сто. Тук бе най-високият праг за осигуряване на ръководителите – 1250 лв.
В два сектора споразумението предвижда ръст под 1 на сто – в пътническия железопътен транспорт (0.8%) и в Централния кооперативен съюз (0.3%). Праговете стават съответно 473 лв. и 433 лв. Минимално увеличение е договорено и в производството на машини (1.5%) – тук ще се осигуряват поне върху 497.50 лв.