Заради увеличение на минималния размер на осигурителния доход ще се увеличи и минималната заплата в търговията на едро и дребно. От 2016 г. тя ще бъде 470 лв. – с 50 лв. повече от най-ниското месечно възнаграждение за страната, което е 420 лв.
Това е резултата от договарянето между синдикати и работодатели в сектора на търговията. Търговията на едро и дребно са двете икономически дейности с най-голям принос за високия среден ръст на минималните осигурителни доходи от 7,5% за 48 от икономическите сектори, за които синдикати и работодатели се договориха.
За работещите в сферата на търговията догодина осигурителните прагове за различните категории персонал скачат с 8,3%. Увеличението не е най-високото договорено при тазгодишните преговори, но в сектора заетите са най-много – 332 174 души. За квалифицираните работници в търговията прагът се вдига от 550 на 600 лв., а за специалистите на 1030 лв. при сегашни 950 лв.
Производство на месо и месни продукти е рекордьорът сред икономическите дейности по ръст на осигурителните вноски догодина. Скокът там е с цели 24,5% за отделните категории работници. Новите нива за тях бяха едни от първите договорени между синдикати и работодатели.
Голямото увеличение при месарите обаче се дължи най-вече на по-чувствителното вдигане на осигурителните прагове за квалифицираните работници и служители и ръководните кадри. Така например с над 440 лв. скача прагът за ръководители на предприятия от месната индустрия за догодина и той вече ще е 1430 лв. Между 180 и 230 лв. пък е увеличението за специалистите, които вече ще се осигуряват минимум на 945 лв., а за квалифицираните работници ръстът е със 165 лв. до осигурителен праг от 612 лв.
За първи път от много години са договорени по-високи нива в консервната промишленост, където средното увеличение на минималните заплати по категории персонал е 9,6%, както и за млекопреработвателната индустрия, където е договорен среден ръст от 5,4%.
Втори по ръст са осигурителните прагове на заетите в мелничарската индустрия – с 18%. И тук данните на НОИ показвали, че реално осигуровките се плащат върху доста по-високи заплати от праговете.
Тук осигурителният праг за квалифицирани работници става 650 лв. от 535 лв., а за оператори на машини и съоръжения – 800 лв. от 655 лв.
Двуцифрен растеж има и в мебелната и дървопреработващата промишленост – с 13,3% и 13,1%. В двете икономически дейности обаче нивата на заплащане като цяло са ниски, а осигурителните прагове за повечето категории персонал граничат до минималната работна заплата за страната.
Така от догодина с 20 лв. се увеличават минималните месечни суми, върху които се начисляват осигуровките за квалифицираните работници и машинните оператори и те стават 440 лв. С 20 лв. ще нараснат и праговете за техниците и приложните специалисти до 460 лв.
Увеличението на осигурителните прагове в строителството от 2016 г. е с 9,6%, като в бранша са заети 120 000 души. Минимумът, върху който ще се осигуряват квалифицираните строителни работници и машинни оператори догодина ще бъде 580 лв., което е с 40 лв. повече от тази година. За техниците и приложните специалисти – прагът става 600 лв. при 560 лв. в момента.
За длъжностите не изискващи квалификация в бранша, ще може да се дава и минималната работна заплата, която догодина става 420 лв.
В производството на облекло минималните доходи за осигуряване догодина нарастват със 7%. Ръстът е основно продиктуван от следването на по-високата минимална работна заплата – квалифицираните шивачки ще се осигуряват минимум на 440 лв. при сегашни 413 лв.За специалистите в бранша ще трябва да се плащат осигуровки върху поне 600 лв. доход при сегашни 598 лв.

В 37 икономически дейности не бяха проведени преговори между синдикати и работодатели. За тях социалният министър административно налага средния постигнат ръст на договаряне – 7,5%.

Очаква се през 2016 г. държавата, синдикатите и работодателите да изработят нов механизъм с обективни критерии за определяне на минимални работни заплати в браншовете, където няма сключване на колективни трудови договори.