След обсъждане Бюджетната комисия на Народното събрание реши от общия проект за промени в ДОПК, предвиждащ изменения и в други данъчни закони, да отпадне спорният текст, предоставящ на НАП възможност да изисква „пояснения на място“ от страна в производството по реда на чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс. Предложението за разширяване на правомощията на данъчните при ревизии предизвика остри критики от страна на бизнеса и професионалните организации на счетоводителите.

Ванжни за бизнеса са и предложенията за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, а също и в Закона за счетоводството.

Причината е, че в новите текстове се предлагат промени относно отговорността на управители, прокуристи или други лица, които ръководят търговски дружества, а също и изисквания към счетоводното отчитане.

Ще Ви информираме своевременно за окончателния вариант на промените.

автор: адв. Йордан Даскалов

Правна кантора „ДАСКАЛОВ“