Обърнете внимание на следните две предлагани промени, които ще засегнат не само фирми, но и физически лица:

-Финансовото министерство предлага таванът за плащанията в брой да е до 5000 лв.;

-Общините ще имат право от догодина да облагат гражданите с подоходен данък, който да е до 2% от доходите им.

Предложението е горната граница за плащания в брой да бъде намален от 15 000 лв. на 5 000 лв. Според мотивите към законопроекта целта е ограничаване на сивата икономика.
Друго напълно ново предложение е всяка община да определи данък върху доходите на физическите лица, които са с постоянен адрес на територията на общината. В мотивите към законопроекта не се сочи дали и това е част от борбата срещу сивата икономика или е само нов данък, заради видимо увеличаващите се доходи на българските граждани.
Данъчната ставка ще се определя ежегодно с решение на общинския съвет. Ставката е предвидено да се определя в диапaзон от 0 до 2%, което предоставя възможност на общината да наложи данък или не за съответната година.
Общинските съвети ще решават ежегодно – до 31 октомври, дали да определят новия данък.

Пълното съдържание на законопроекта за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) са на сайта на Министерство на финансите(http://www.minfin.bg/tdocs/1442056424.pdf).