Не спират злоупотребите от страна на некоректни работодатели и фирми-посредници при предлагане на работа в чужбина.
Ето кои са най-често използваните „трикове“, за които е добре да знаете, преди да се доверите на посредническа фирма или директно контактувате с работодател:

1. Предсрочно прекратяване на трудовия договор и търсене на обезщетения от уволнения работник.
Намира се причина – например, че работникът не се справя добре с работата, и срочен трудов договор се прекратява преди изтичането на неговия срок. Така в подобни случаи служителят трябва да плати обезщетение. А то може да сеокаже по-високо от това, което е получено като възнаграждение.
Най-често от подобни лоши практики страдат работещите от масово практикуваните от българи професии зад граница – в строителството, транспорта и услугите.
2. Друг вариант на злоупотреба е неизплащането на дължими възнаграждения на командировани зад граница работници или сужители.
Често в подобни случаи Инспекция по труда е безсилна или реагира без особен ефект.
Според трудовото ни законодателство български работодател може да командирова свои служители в страна-членка на ЕС, но като осигури заплащане равно на минималното за съответната длъжност в приемащата държава. Голяма част от българските фирми, които командироват свои служители, „пропускат“ това правило и не променят възнагражденията им.
3. А фирми-посредници, и то без лиценз, злоупотребяват като създават фиктивни дружества, които наемат работници. След това ги изпращат в чужбина за няколко месечна командировка. В последствие фирмите се заличават, а работниците остават без договор. На място, в съответната държава, се оказва, че те нямат осигурена работа или са изпратени да работят в предприятия при много тежки условия на труд.
4. Често нарушение – този път от лицензирани посреднически фирми, е липсата на договор с компанията, за която набират персонал.
5. Не е забравено и събирането от посредниците на такси за превод, легализация на документи или за квартира и транспорт на търсещите препитания извън родината. А тези разходи би трябвало да се поемат именно от работодателите, които търсят персонал.

*ПРАВНА КАНТОРА „ДАСКАЛОВ“ предоставя специализирани консултации на кандидати за работа в чужбина и работодатели.