До 10 години трудовият пазар в България ще бъде в тотална криза. Ако икономиката ни продължи да се развива с добри темпове, от 2025 г. нататък ще има недостиг на работна ръка. Основните причини са застаряването на населението и неспиращото изтичане на работна ръка – без значение от нивото на квалификация и грамотност.

Анализите на БАН се потвърждават от данни на националната статистика и анализи на Световната банка. Според НСИ до 2030 г. населението на възраст между 20 и 64 г. ще намалее до 3.77-3.78 млн. души. Според прогнозата, ако заетостта се качи до 75%, а безработицата се смали на 5%, работещите българи ще са с около 440 хиляди по-малко, отколкото през 2008 г.

При сегашните показатели – близо 11% безработица, ред икономически сектори страдат от недостиг на кадри.
Проучване на НСИ сред работодатели от преди 6 мeсеца показва, че над 13% от промишлените предприятия се оплакват, че не могат да запълнят работните си места.
Към момента у нас недостигът основно е за кадри от сферата на туризма, услугите, здравеопазването и технологичния сектор.

Според икономистите на БАН заедно с икономическото възстановяване се очаква да се ускори и ръстът на възнагражденията. Прогнозите са през 2017 г. средната работна заплата да стане едва 950-960 лв.

Но изводите се налагат и без да е необходима подкрепата на икономисти. С подобни нива на заплащане на труда, няма възможност изтичането на работна ръка да бъде заместено с работници от трети страни.