Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” има намерение занапред по-активно да спазва задълженията си за превеннция от трудови злополуки в строителството.
Но предварителният контрол отново е насочен към работата на фирми-изпълнители на масово саниране по проект „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Инспекторите от своя страна ще отчитат дали има нарушения на правилата за здравословни и бузопасни условия на труда, като се водят от методическо помагало. Това за съжаление предполага формален подход при проверките и редица пропуски от страна на трудовите инспектори при евентуално съставяне на предписания и налагане на санкции за установени нарушения.

През 2015 г., поради липса на масова дейност по саниране, проверките, извършени от ИА ГИТ, на сгради, които се обновяват цялостно, са единични и резултатите от тях са част от общата статистика за контрола в строителството. Началото на проверките по кампанията на ИТ в строителството се планира за 2016 г.  Публичността на договорите, сключени по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, дава възможност на инспекторите по труда да идентифицират по-лесно обектите за контрол.

Екипът на Правна кантора „ДАСКАЛОВ“ напомня на работодателите, че спазването на формалните изисквания за водене на документация за безопасност на труда, не е достатъчна гаранция за липса на нарушения и налагане на санкции.
Остава и рискът за изплащане на високи обезщетения при съдебни дела за трудови злополуки.