РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ ПРЕДЛАГАТ КАКВИ ЧУЖДИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ПО ОБЛЕКЧЕН РЕД

Министерски съвет вече е готов със своите предложения за промени в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и (…)


Промени в Закона за лечебните заведения

В брой 72 на Държавен вестник(18.09.2015) са обнародвани измененията в Закона за лечебните заведения. Основните промени предвиждат Националната здравна карта (…)


Промени в данъчните закони(втора част)-“натиск“ върху бизнеса

В медиите само преди броени дни най-обсъжданата новина бе за идеята на Министерство на финансите, общините да налагат нов подоходен (…)


Промени в данъчните закони-ограничения за плащания в брой и нов местен данък.

Обърнете внимание на следните две предлагани промени, които ще засегнат не само фирми, но и физически лица: -Финансовото министерство предлага (…)