Празничните дни през 2016 г. – последно разместване на заседание на МС

На свое заседание в петък(27 ноември) Министерски съвет реши почивните дни през 2016 г. да бъдат „подредени“ по следния начин: (…)


ПОВЕЧЕ ПЛАТЕН ОТПУСК – КОЙ ПЕЧЕЛИ И КОЙ ГУБИ

На 19.11.2015 г. депутатът Георги Кадиев внесе проект за промяна в Кодекса на труда. Единственото, което се предлага е платеният (…)


Съмнения за корупция в Инспекция по труда-как да се защити работодателят

Според отчета на ИТ за деветте месеца от началото на 2015 г. инспекторите са направили общо 38 204 проверки в (…)


Осигуровките през 2016 г. – според проекта на ЗБДОО

Ето какви ще бъдат параметрите на осигуряването през следващата година според проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване: (…)


Насърчаване на инвестициите – промени в Правилника за прилагане на закона

В ДВ бр. 88 от 13.11.2015 г. са обнародвани изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване (…)


Фирми, които санират сгради с евросредства ще бъдат активно проверявани от Инспекция по труда

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” има намерение занапред по-активно да спазва задълженията си за превеннция от трудови злополуки в (…)


Промените в ДОПК и Закона за счетоводството – повече отговорност за управители и счетоводители

След обсъждане Бюджетната комисия на Народното събрание реши от общия проект за промени в ДОПК, предвиждащ изменения и в други (…)


КАК НАП И ИТ ЩЕ КОНТРОЛИРАТ НЕЗАКОННИЯ ДЪРВОДОБИВ

Три институции ще обменят информация, необходима за ефективен контрол на дейността на дърводобивните фирми, собствениците на гори и частнопрактикуващи лесовъди. (…)


Осигуровки и минимални заплати през 2016 г. – ще загине ли дребният бизнес

Заради увеличение на минималния размер на осигурителния доход ще се увеличи и минималната заплата в търговията на едро и дребно. (…)


Британска IT компания търси 200 специалисти в София

На българския технологичен пазар ще стъпи още една компания, произвеждаща високи технологии. Британската Ocado Technology – компанията, която стои зад (…)