Дори и печелившите фирми се стремят да оптимизират своите разходи. А когато средствата не достигат често се прибягва до ограничения във фонд „Работна заплата”. Причината е, че разходите за възнаграждения на персонала са съпроводени не само с данъчни, но и с осигурителни задължения, достигащи средно до 30 процента.

Неслучайно масово се прибягва до предоставяне на част от възнаграждението под формата на ваучери за храна.

Правилата за ползването на ваучери за храна са уредени в Закона за корпоративно подоходно облагане,  Закона за данъците върху доходите на физически лица и Наредба за елементите възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Масовото прибягване до тези ваучери от страна на работодателите е по две основни причини – от една страна те се признават за разход за предприятието, а от друга този разход е освободен от данъчни и осигурителни задължения.

Но те имат и своите недостатъци – например разходи по въвеждането и администрирането им. А максималният размер на допълнително възнаграждение, предоставено под формата на ваучер е 60 лв. Предвид размера на осигурителните вноски за сметка на работодателя(17,9 процента), сметката показва, че разходите „спестени“ от работодателя за един служител месечно са 10,74 лв. Т.е. за цяла година брутната „спестена“ сума е 128.88 лв.

Допълнително неудобство е постоянното недоволство на служителите, за това че въпросните ваучери се ползват само в определени търговски обекти и то при немалко ограничителни условия.

Излишно е да си напомняме и друго – че след като дадена преференция е достъпна за всеки, държавата е намерила начин тя да бъде само формално облекчение.

Едновременно с това в законодателството съществуват допълнителни възможности за оптимизиране на фонд „Работна заплата“. Те обаче предполагат добро познаване на нормативната уредба. А внедряването им зависи от начина на работа и разпределението на средствата във фирмата. А финансовият резултат наистина си заслужава усилията.

Правна кантора „Даскалов“ може да съдейства с експертния си опит при намиране на решения за оптимизиране на разходите за персонала.