адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Електронните данъчни декларации няма да са задължителни за физическите лица, a фирмите ще декларират данъци само онлайн едва от 2018 г. Същесвеното е, че от пакета с промени в данъчното законодателство за 2017 г. отпада и задължителното подаване на данъчните декларации от физическите лица по електронен път.

Бизнесът също получава година отсрочка – задължението да декларира данъците си по ЗКПО онлайн ще е в сила от 2018 г. Това реши бюджетната комисия при обсъждането на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Описаните по-горе промени бяха приети от Комисията по бюджет и финанси на заседанието и на 16 ноември.

Освен окончателното отпадане на задължението за електронно деклариране на доходите на физическите лица и отлагането му за 2018 г. за фирмите, различни от първоначално предложените ще са и регламентите относно т.нар. „данък уикенд“. Корекциите на данъчния кредит за автомобили, недвижими имоти и други дълготрайни активи ще става веднъж годишно, а не всеки месец. Така, когато първоначално се упражни пропорционално право на данъчен кредит, за лицата не възниква задължение всеки месец да начисляват данък добавена стойност за лични нужди. При промяна на това първоначално пропорционално приспадане, за тях ще възникне задължение еднократно, в края на годината да извършат корекция.

За активи до 5000 лева данъкът ще се плаща еднократно. Когато става дума за активи за сравнително малки суми: мобилни телефони, лаптопи, компютри и така нататък, за тях ще се признае право на данъчен кредит еднократно, в момента на придобиването на актива, когато ще трябва да се реши дали той ще бъде използван само за служебни или лични цели.

Източник: Народно събрание