Селскостопанската работа се върши с мотика, а не с писалка или пред компютъра. Това е напомняне от група народни представители към администрацията на Главна инспекция по труда.

А напомнянето стана с внесения на 12.05.2016 г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Накратко в него се предлага удължаване на срока за сключване и отчитане на еднодневните трудови договори по чл.114а от КТ за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, възложена от регистрирани земеделски стопани.

Вероятно за да не пропуснат събирането на глоби по собствената си „кампания“ от ИА “ Главна инспекция по труда“ информираха, че от началото на месец юни започват засилени проверки в селското стопанство. Целта им ще бъде да принуди работодателите в сектора да спазват изискването за ежедневно сключване на писмен трудов договор по чл.114 а от КТ.

Самото сключване и прекратяване на еднодневните договори е освободено от редица формалности – не се регистрира в НАП, при прекратяването им не се издава заповед и не се оформя трудова книжка. Работодателите нямат задължение да изготвят длъжностни характеристики.

Въпреки привидно опростената процедура и предоставяните на земеделците готови бланки на въпросните еднодневни договори, те се оказаха затруднение именно заради необходимостта от ежедневното им оформяне и допълнителните изисквания за тяхната отчетност.

В случай, че предложението за изменение на чл.114а от КТ бъде прието ще се наложи последващо изменение в текстовете на Наредба № РД 07-8/13.07.2015 г. Еднодневните трудови договори ще следва да се изготвят на база данните от ежедневно водените от земеделските стопани списъци, които следва да съдържат по-малък брой реквизити – данни за страните, място на работа, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата.