адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Кредиторите от страни-членки на Европейския съюз ще могат да запорират сметките на свои длъжници по бърза процедура.  Това ще стане възможно с така наречената европейска заповед за запор на банкови сметки. Тя се въвежда директно от 18 януари 2017 г. по силата на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 15 май 2014 г.,

За целта вече е внесен за обществено обсъждане проектът за допълнение на ГПК.

С промените кредиторите с местоживеене в страна-членка на ЕС ще могат да получат от съда европейска заповед за запор, по силата на която да „блокират“ авоарите на свои длъжници, които са в банка в друга страна от Европейския съюз.

Кредиторите ще могат да искат от съда да издаде европейската заповед за запор във всеки етап на съдебното производство.

Регламентът изисква от всяка държава-членка да определи орган, който да получава исканията за информация за банкови сметки на длъжници от съдилищата в останалите страни. Към момента се предлага на запитванията на чуждите съдилища да отговарят държавните съдебни изпълнители към Софийския районен съд.

Отказът на съда да издаде европейска заповед за запор ще може да се обжалва с частна жалба от кредитора. Той и длъжникът ще имат право да искат от съда отмяна или изменение на вече издадена такава, както и ограничаване или прекратяване на изпълнението ѝ.

И един съвет. Не си губете времето да четете мотивите към проекта за допълнение на закона. В тяхното съдържание само се преразказват, текстовете на преписаните от европейският регламент норми. Това за жалост вече стана традиция в родното законотворчество и говори само за едно – липса на капацитет(т.е. кадърност) на тези, които създават въпросните законопроекти.

При въпроси свържете се с адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Източници: ЕК, М-во на правосъдието