адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

На 2 декември от 10.00 до 18.00 часа ще се проведе Информационен ден за българите в Мюнхен, Германия. Организатори на събитието са Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Берлин, Генералното консулство в Мюнхен и Бюрото за консултации по проект „Справедлива мобилност“ – Мюнхен.
Консултантите са от неправителствените организации „In Via München e.V.“, „Каритас Център Мюнхен“, „Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt München“ и „BdV-Bayern“.
Консултациите ще обхващат трудово-правни въпроси, възможностите и сроковете за пребиваване в Германия, търсенето на работа и посреднически услуги. Експертите ще предоставят информация и за образованието, професионалното обучение и признаването на дипломи в Германия, и по-конкретно за училищната система в Бавария.
На място можете да получите и съвети за настаняването в социални жилища и за службите за жилищно настаняване, както и за възможностите за кандидатстване, условията и изискванията за отпускане на жилищна помощ.
Здравното и социалното осигуряване в Германия, както и правото за получаване на социални помощи и детски надбавки също ще бъдат обяснени от експертите. На срещата ще бъдат разяснени и възможностите за финансово подпомагане от държавата за получаването на правна помощ от страна на българските граждани.
Информационният ден ще се проведе в сградата на Генералното консулство на България на ул. Walhallastr. 7. Желателно е участието да бъде предварително заявено на електронен адрес: sozialpolitik@botschaft-bulgarien.de или на факс 030/206 44 582.

Източник: Министерски съвет