За търгуващите с акцизни стоки

В брой 2 на “Държавен вестник” от 2016 г. са обнародвани изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Промение в правилника са следствие на последните изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Измененията са с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите, както и частични изменения в приложенията към правилника за прилагане на закона.

 За работодатели – промени във връзка с правилата за подаване на данни за осигурени лица

В този брой са обнародвани и промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

С направените изменения се конкретизират правилата за попълване на декларация обр. № 1 и декларация обр. № 6 от 1 януари 2016 г. по отношение на увеличената осигурителна вноска за фонд “Пенсии” (в размера на вноската за професионален пенсионен фонд) за лицата по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, които са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии”. Отразено е и създаването от 1 януари 2016 г. на нов фонд на държавното обществено осигуряване – фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване“, в който ще се осигуряват тези лица, включително с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд, когато са направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Източници: Народно събрание, Министерски съвет, Специализирани издания