адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Както работещите в частните фирми и организации, така и служителите в държавната и общинска администрация, имат право на платен или неплатен отпуск за дните на религиозни празници. А в зависимост от изповядваната религия датите за тези празници не само са различни, но са немалко на брой.

За конкретните дати на религиозните празници за религиите, различни от източноправославната, ежегодно се издава акт на Министерски съвет.

Работодателят не може да откаже ползването на отпуск през съответните дни на тези празници. Достатъчно е работникът или служителят да спази предвидения законов ред.

За 2017 г. общият брой на дните, които са религиозни празници за религии, различни от източноправославната са 46. Ето и техният списък:

1. За Католическата църква в България:

а) Вторият ден на Великден – 17 април;

б) „Свети апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;

в) „Всички Светии“ – 1 ноември;

г) Непорочното зачатие на Света Богородица – 8 декември.

2. За мюсюлманското вероизповедание:

а) Рамазан байрам – 26 и 27 юни;

б) Курбан байрам – 1 и 4 септември;

в) Рождението на Мохамед – 29 ноември.

3. За Религиозната общност на евреите в България:

а) Песах – 11 април;

б) Рош Ашана – 21 септември;

в) Йом Кипур – 30 септември;

г) Сукот – 5 октомври.

4. За Арменска апостолическа православна църква:

а) Рождество Христово – 6 януари;

б) Сретение Господне – 14 февруари;

в) Свети Вартан – 23 февруари;

г) Възкресение Христово – 16 април;

д) Кръстовден – 17 септември;

е) Свети Будители Сахак и Месроп – 14 октомври.

5. За общество „Бяло братство“:

а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;

б) рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли;

в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;

г) Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

6. За църквите на адвентистите от седмия ден – шест съботни дни, ако според трудовия договор или акта за назначението им са задължени да работят в тези дни.

7. За Общество за Кришна съзнание:

а) Гаура Пурнима – 12 март;

б) Рама Навами – 5 април;

в) Нарасимха Чатурдаши – 9 май;

г) Ратха Ятра – 25 юни;

д) Кришна Джанмаштами – 15 август.

8. За Диамантен път на будизма – България:

Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 9 юни.

9. За Свидетели на Йехова в България:

а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос – 11 април;

б) Конгресни дни – 27, 28, 29 и 30 юли.

10. За евангелските църкви:

Ден на Реформацията – 31 октомври.

11. За Будистката общност в България:

а) Денят на Буда (Весак) – 10 май;

б) Будистка Нова година – 27 февруари;

в) Денят Дхарма – 7 август;

г) Денят Бодхи – 8 декември.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu