Повишаване с още един процент на ДДС ставката и увеличение на данъците върху недвижими имоти и хазарт са част от пакета нови по-строги мерки за икономии, приети от гръцкия парламент на 22 май.

Това е само поредната част от цената, която Гърция трябва да плати, за да получи нов финансов транш от международните кредитори и да плаща дълговете си.

На какво да обърнете внимание при планиране на бизнес или покупка на имот в Гърция?

Разбира се е невъзможно да се предвидят всички рискове. Но данните за последните законови промени по отношение на данъците и предстоящата приватизация, са достатъчно показателни за определяне на тенденциите.

От 1 юни ДДС в Гърция става 24 % и отпадат преференциалните данъчни ставки за островите. Увеличават се и налозите за автомобилите и акциза за тютюневите изделия и алкохола. По-високи ще са цените на телекомуникационните услуги.

Със задна дата, от 1 януари 2016 г., се увеличават данъците върху недвижимите имоти и хазарта, а също и върху взаимните фондове и компаниите за управление на ценни книжа, ако годишните им постъпления са над 33 милиона евро.

Предвижда се и създаване на нов фонд за управление на средствата от приватизация на държавна собственост, които при необходимост ще се използват за погасяване на държавния дълг.

При други въпроси относно сделки с имоти, договаряне с търговски партньори или отношения с персонала, можете да се свържете с нас на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu