Агенцията по заетостта организира днес Европейски ден на работодателя. Той ще се състои за първи път и е по инициатива на мрежата на Европейските обществени служби по заетостта.
Мотото, с което българската Агенция по заетостта се включва е „Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!“ Европейският ден на работодателя се отбелязва във всички страни от ЕС.
Организира се от обществената служба по заетостта на всяка държава-членка като се акцентира върху националните приоритети в областта на заетостта и пазара на труда.
Инициативата включва събития, свързани с насърчаване участието на работодателите при осигуряване на заетост и интегриране на безработните на пазара на труда.
Фокусът тази година е върху малките и средни предприятия и има за цел да насърчи сътрудничеството между работодателите и обществените служби по заетостта.
България ще се включи в инициативата с провеждането на трудови борси в четири градове на страната – София, Пловдив, Русе и Бургас.
Трудовата борса в София ще е в Телефонната палата, в залата от 10.00 ч.
В Пловдив трудовата борса ще бъде с начален час 10.00 ч. и ще се състои в конферентната зала на Община Марица.
В Русе събитието започва в 10.00 ч. и ще се състои във Военния клуб.
Бургас ще се включи в Европейския ден на работодателя на 14 април. Трудовата борса ще се състои в Експо център „Флора“ от 15.00 до 17.00 ч.