През 2015 г. наложените от Инспекция по труда санкции на фирми са в общ размер от  9,3 млн. лв. Това е сумата от влезлите в сила наказателни постановления.

Глобявани са предимно малките предприятия

През миналата година служителите на Инспекция по труда са инспектирали дейността на 39 272 предприятия, в които общия брой на персонала е над 1,5 млн. души.  Но нека това да не ви подвежда.

Всъщностт две трети от проверяваните фирми са били с по-малко от 10 души персонал.

 Изводът: Проверките са извършвани предимно във фирми, които заради малочисления персонал не ползват услугите на квалифициран юрист в областта на трудовите отношения, а разчитат единствено на обслужващия ги счетоводител.

При проверките са разкрити 222 245 формални нарушения на трудовото законодателство и Закона за насърчаване на заетостта. Трудовите инспектори са затворили 615 машини и работни места. По закон те имат това правомощие, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труд застрашават живота и здравето на хората.

Дали при въпросните случаи това е било наистина така е отделен въпрос.

Инспекторите са отстранили от работа 114 души. Според Кодекса на труда тази мярка би трябвало да се прилага само в случай, че работниците не са имали необходимата правоспособност или не са били запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. От работа се отстраняват и непълнолетни, които не са имали разрешително да се трудят.

През миналата година Главната инспекция по труда е разрешила на 2605 деца да работят. Спрямо 2014 г. броят им се е увеличил с 600, което прави близо 30% ръст.

При трудова злополука работодателят винаги плаща високо обезщетение

Най-много трудови злополуки са станали в сухопътния транспорт, търговията на дребно, добива на метални руди. Това показва анализът на Главната инспекция по труда. През януари-септември 2015 г. по време на работа са пострадали 1758 души. Спрямо предходната година броят им се е увеличил с 42-ма. При инциденти при работа са загинали 56 души – с петима по-малко спрямо 2014 г. Най-често до смъртни случаи се стига след премазване, падане от височина, токов удар.

Екипът на Правна кантора „Даскалов“ разполага с необходимия опит за защита срещу незаконни действия от страна на държавни органи.