адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От началото на седмицата Инспекция по труда започна проверки в търговските обекти, разположени в ски курортите. Кампанията е във връзка с началото на зимния туристически сезон. Трудовите инспектори са най-активни в областите София, Смолян и Благоевград.

Приоритет при проверките са спазване на изискванията за сключване на трудови договори, заплащането на труда и работното време.

Най-честите нарушения при сезонната заетост са свързани с незаконосъобразно полагане на извънреден труд, както и незаплащането му с увеличение. Не се заплаща с увеличение и работата през празнични и почивни дни. Не се осигурява задължителната междудневна и седмична почивка.

Кои са основните пропуски на работодателите

Наетите не могат да започнат работа преди да им бъде предоставен екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрирането му в НАП и длъжностна характеристика. Също така в съдържанието на договора трябва да фигурират всички задължителни клаузи според Кодекса на труда – датата на сключване и продължителността му, мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата, продължителността на работния ден или седмица, размера на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, размера на основния и удължен отпуск.

Какъв е резултатът от проверките пред миналия зимен сезон

През миналия туристически сезон – периодът декември 2015 г.  и от януари до март 2016 г., дирекциите „Инспекция по труда“ със седалища София област, Смолян и Благоевград са извършили 330 проверки в дейностите „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“. От тях 80 са за контрол за изпълнение на дадени задължителни предписания. Констатирани са почти 1500 нарушения, от които по трудови правоотношения – почти 840 бр., а по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – около 600 бр. Нарушенията, свързани със заплащането на труда, са 200 или 1/4 от всички нарушения по трудовите правоотношения. Около 200 са и нарушенията, свързани с възникването на трудовите правоотношения, като най-често те са свързани с липсата на някои задължителни клаузи в трудовите договори. На работниците често не се предоставят задължителните документи преди започване на работа или след прекратяването на трудовото правоотношение. Установените са дори случаи на работа без изобщо да е оформен писмен трудов договор.

Не пропускайте, че самото налагане на санкции от страна на Инспекция по труда не винаги е съобразено със закона. Тогава глобите могат да бъдат отменени само след обжалване пред съда, но в кратки срокове. А най-разумно за работодателя е да не допуска налагането на санкции, като води изрядна документация за всеки от наетите служители.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора “Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu