Звучи логично проверките за спазване на законови изисквания да бъдат интензивни там, където има най-много сигнали за нарушения. Най-малкото странно е обаче, когато усилията на контролиращите са предшествани от медийно огласяване. Такава е ситуацията и с „лятната“ активност на Инспекция по труда по черноморието.

Къде по черноморието проверките ще са най-активни?

От страна на Главна инспекция по труда не крият, че най-много инспектори ще бъдат командировани в Бургас и по южното черноморие. А причината е, че там ръстът на наетите през лятото е най-голям. През същото време във Варна и Добрич ще се разчита основно на местните служители в инспекцията.

Особеност на проверките през това лято

Основният акцент при проверките това лято ще бъде върху нарушенията при младежката заетост – т.е. наемането на работа на непълнолетни. „Сметката“ на Инспекция по труда е броят на наетите на работа младежи да се увеличи чувствително след началото на юли, тъй като това е края на учебната година за учениците от гимназиален курс.

За тях обаче трудовото законодателство предвижда някои особени изисквания – относно общата продължителност на работното време, полагането на нощен труд, допълнителни изисквания за безопасност на труда, сключването на трудовия договор и др.

Например – ненавършилите 18 г. могат да работят само до 22 часа. За ненавършилите 16 г. остава забраната да полагат труд след 20 часа до 6 часа.

За какво друго да внимават работодателите?

При проверка се следи и за спазване на следните разпоредби, свързани с трудовите правоотношения – трудов договор и съпътстващи документи, разпределението на работното време, почивките, заплащането на труда.

Но кое дава основание на проверяващите да налагат санкции дори и когато не са прави? Най-често на обектите липсват документи, относно разпределението на работното времеме – междудневни и седмични почивки и продължителност, за трудовите договори и другите съпътстващи документи, които са част от личните трудови досиета.

При въпроси обърнете се  към Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu