адв. Йордан Даскалов; тел. +359 889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Информационен ден за български граждани ще се проведе на 30 септември от 14 до 18 часа в Посолството на България в Берлин, Германия. Сънародниците ни ще могат да получат консултации от социални работници, експерти, сътрудници на неправителствени организации и адвокати за правото и сроковете за пребиваването в Германия, както и за  възможностите за ползване на социални жилища и помощ за настаняване.

Специалистите ще дават съвети и за търсене на работа, както и по теми, свързани със социалните помощи, детски надбавки, здравно и социално осигуряване, образованието и професионалното обучение, защита на трудовите права.

Информационният ден се организира от Службата по трудови и социални въпроси към българското Посолство в Берлин, което се намира на ул. Лайпцигер щрасе №19.

Желателно е да се заяви участие на електронен адрес: sozialpolitik@botschaft-bulgarien.de или на факс 030/206 44 582.

 

 

Източник: МТСП