В Закона за пътища е разписан редът за издаване на нов винетен стикер. Според чл. 10а, ал. 5 от закона при унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер, вследствие на счупване или кражба на предно панорамно стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен винетен стикер.Той се предоставя на собственика или ползвателя на пътното превозно средство след представяне в съответното областно пътно управление на заявление, към което се прилагат следните документи:

- копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство (в т.ч. свидетелство за регистрация на автомобила);
- актът за констатиране на счупването или кражбата на предно панорамно стъкло. Необходимо е да се представи служебна бележка / удостоверение, издадена от органите на МВР или протокол за ПТП ;
- втората част на годишния винетен стикер;
частта, която е била залепена на счупеното стъкло.

Особеност: При кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетния стикер.

В съответствие със Закона за пътищата от 20 май 2011 г. и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, запазването на целостта на винетния стикер, съответстваща на категорията на превозното средство и продължителността на валидност, както и на втората част е задължение на водача на превозното средство.

Заявление за издаване на безплатен годишен винетен стикер при счупване или кражба на предно панорамно стъкло може да бъде изтеглено от интернет страницата на АПИ.

Съгласно Чл. 100 ал. 2 (в сила от 22.12.2015 г.) от Закона за движение по пътищата при проверка от „Пътна полиция“ водачите са длъжни да предоставят валидни документи, доказващи купуването на винетката, а именно касовата бележка с изписан регистрационен номер на моторното превозно средство, деклариран от собственика при закупуването.