адвокат Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От началото на месец юли и това вече е възможно. Най-после Националният осигурителен институт осигури чрез интернет страницата си възможност заявяването за получаване на българска пенсия от лице, кето живее в чужда държава, да се подава и по електронен път.

На практика тази услуга е предназначена за лица, чийто спостоянен адрес е на територията на държави-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария.

Но тя може да се ползва и от тези, които живеят в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване.

Така всяко осигурено лице, което живее в някоя от посочените държави и получава пенсия по българското законодателство, може по електронен път да избере или промени начина, по който желае да му бъде изплащана пенсията.

За подаването на заявление за плащане на пенсия в чужбина  по електронен път не се заплащат такси към НОИ.

Подробна информация за начина и условията за подаване на заявлението можете да видите на този линк:

https://serviceseprocess.nssi.bg/service_description.aspx?ID=2eac6714-a2bf-4526-be64-c43b1529a790