Стана традиция преди летния сезон от Националната агенция за приходите да се провежда медийна кампания за проверки по търговските обекти.

Тази година от НАП са решили да изберат по-различен подход. Данъчната агенция съобщава, че проверява 100 души – собственици и управители на фирми, които притежават дискотеки, ресторанти и барове, за съответствие на личното им имуществото с официалните им доходи.

Критериите защо точно тези хора са избрани са следните:

Според приходната агенция фирмите им, които стопанисват заведенията, отчитат значително по-ниски обороти от средните. Това води до съмнения, че се укрива оборот, върху който не са плащани данъци и осигуровки.

Според НАП всички фирми, попаднали в извадката, отчитат никаква или минимална печалба, осигуряват персонала си на минималния осигурителен доход, но собствениците им са придобили скъпо струващо имущество.

Друг критерий, който е основание за съмнения според данъчните служители, е практиката популярни заведения по Черноморието да се стопанисват от създадени само за един туристически сезон фирми. Според данъчните служители схемата била едно и също заведение да се управлява от различна компания всяка година, като в същото време физическите лица, стоящи зад тези фирми, най-често са едни и същи.

В какво се състои проверката:

Обичайно при извършване на проверки за съответствие на имущество и доходи данъчните оценяват цялото налично имущество на домакинството – имоти в страна и чужбина, превозни средства, банкови влогове, издръжка на живота, включително екскурзии в чужбина, като извършените разходи се съпоставят с официално декларираните доходи. Ако стойността на имуществото надвишава доходите, недекларираната разлика се облага с данъци и осигуровки за последните 5 години заедно с лихвите, а когато има данни за данъчни или осигурителни престъпления, НАП сезира прокуратурата за започване на наказателно производство.

Общият брой на на рисковите търговци според НАП е около 11 500.

Правилата за извършване на данъчни ревизии и къде грешат данъчните служители можете да видите в някоя от следващите ни публикации.