адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Вече никой не се съмнява, че имотният пазар в България е надценен. Особено по отношение на жилищата в по-големите градове и столицата. И за това говори ниският брой сделки – независимо от гръмките рекламни кампании от страна на банките и агенциите за недвижими имоти.

Затова и брокери-посредници се опитват да печелят като за последно. И то за сметка преди всичко на купувача.

Стигнало се е дотам, че не само „кварталните“ брокери, но и  големи агенции за недвижими имоти правят всичко възможно, за да обвързват клиентите си със задължение за изплащане на комисионно възнаграждение в неестествено високи размери – поне 3% от стойността на сделката, но не по-малко от 1000 евро без ДДС. Дори когато решите да закупите от друго лице, огледания чрез въпросната фирма имот. Нещо повече, „брокерите“ вземат тези суми и без да се стига до покупка на имота.

Т.е. един единствен оглед на имот може да ви струва от 1000 до Х-хиляди евро. И това зависи само от фантазията на брокера посредник.

Как да постъпите за да не ви мамят „брокерите“ на имоти – някои основни правила от гледна точка на юриста

1.Не се предоверявайте на посредника.

Уверете се още в началото, че лицето, което ви води на огледи и уговаря условията по сделката от страна на продавача, наистина има право да посредничи при продажбата на конкретния имот. Това, че някой има достъп до имота все още не означава, че има право или още повече компетентност за окончателно приключване на сделката.

2.Потърсете независим оценител

Това е от значение, дори когато купувате имота с кредит от банка. Наистина в подобни случаи банката поставя условията ултимативно – оценката се извършва от посочен от нея оценител. Но дори и тогава второто мнение ще Ви даде възможност да прецените дали сделката е приемлива за вас.

3.Проверете за тежести върху имота чрез юрист, на когото имате доверие

Само едно представено удостоверение за тежести е недостатъчно. Голяма част от имотните измами се правят именно поради несъвършенствата и начина по който функционира имотният регистър. А и незнанието на хората какво точно се проверява.

4.Вие изберете нотариус за изповядване на сделката

Това правило е важно най-вече в случаите, когато финансирате сделката със собствени средства. Защото нотариалният акт е само задължителна  форма за сделките с имот, но не и гаранция, че няма да имате следващи проблеми. И дори да загубите имота, за който вече сте платили.

В следващи публикации ще коментираме стъпките, необходими, за да не допуска купувачът грешки при покупка на недвижим имот.

 При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, 

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu