НАП е с актуализиран програмен продукт за изпращане от работодатели на уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ(за сключване и промяна на трудови договори) и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда. Версия 1.20 на ПП „Трудови договори“ е с обновена номенклатура по НКПД (в сила от 01.05.2016).

Инсталацията на новата версия 1.20 е независима от предходни инсталации. В тази връзка в рубриката „Програмни продукти“ в интернет страницата на НАП са достъпни ръководства за инсталация и ползване на продукта.

Инсталационният файл на програмния продукт „Трудови договори“ може да бъде изтеглен от този линк

http://www.nap.bg/document?id=3600

Ръководство за инсталация на Програмен продукт „Трудови договори“ (за първоначална инсталация и за обновяване) е на този линк:

http://www.nap.bg/document?id=3601

Ръководство на потребителя за ползване на продукта „Трудови договори“ е на този линк:

http://www.nap.bg/document?id=3602

Източник: НАП